Pátek 19. dubna 2024, svátek má Rostislav
130 let

Lidovky.cz

Tajemný developer si nárokuje kus metra. Patří nám pozemky i vše pod nimi, tvrdí

Česko

  5:00
PRAHA - Pražské metro patří k nejcennějším stavbám v České republice. Tvoří ho nejen 65kilometrová síť a 61 stanic, ale i různé odbočovací tunely, depa, kryty či strategická zařízení související s rozvodem a úpravou vody. Donedávna nikdo nepochyboval o tom, že celý tento ohromný komplex patří bez výjimky státu, respektive dopravnímu podniku hlavního města. Objevil se však tajemný developer, s napojením na exředitele ČEZ Martina Romana, který prohlašuje, že část metra mu patří – konkrétně utajované vodní dílo na Smíchově.

Takto vypadá momentálně prostor před smíchovským nádražím. foto: A69 - architekti

Podzemní poklad si nárokuje na základě toho, že nad objektem vlastní pozemky. Podle zjištění LN o tom ve druhé polovině loňského prosince informoval členy dozorčí rady pražského městského dopravce.

„Tyto pozemky spolu s vodními díly nabyla naše společnost,“ informoval dozorčí radu 17. prosince 2018 jednatel firmy CWI Smíchov Radek Menšík v dopise, který mají LN k dispozici. Již týden před tím podobné psaní odeslal pražskému primátorovi Zdeňku Hřibovi (Piráti). Investor chce na pozemcích vybudovat rozsáhlý komplex bytů a kanceláří, stavět však zatím nemůže. Na pozemcích leží stavební uzávěra, kterou mohou odblokovat jedině radní hlavního města. Právě kvůli odejmutí uzávěry tlačí CWI Smíchov na radnici a dopravní podnik, aby tak učinily.

Rozebráno na šroubky

Tím, že developer zpochybňuje, že by vodní dílo vybudované v 80. letech při stavbě metra patřilo dopravnímu podniku, vznikla bizarní situace: vlastnictví bude muset určit soud. Firma s neprůhlednou akcionářskou strukturou radnici nabízí, že upřednostňuje dohodu a části pozemků městu přenechá. „Došlo by k převodu i s pod nimi umístěnými vodními díly (primárně jímacími vrty),“ napsal developer členům dozorčí rady dopravního podniku. Taková nabídka má však nemalý háček – podzemní stavba je rozsáhlejší a leží pod větším množstvím pozemků, než které CWI Smíchov Praze nabízí. Vedle vrtů, jimiž lze vodu dostat na povrch, jsou součástí díla důležité štoly a šachty.

Proti tvrzením CWI Smíchov stojí názory špičkových pracovníků dopravního podniku či soudního znalce, který pro dopravce zpracoval odbornou analýzu. Tvrzení firmy rozebrali na šroubky.

Spor o utajované vodní dílo na pražském Smíchově.

Když se loni v květnu na radnici sešla pracovní skupina ke kauze CWI Smíchov, elitní znalec na vodohospodářské stavby Martin Jakoubek výše uvedenou nabídku developera rozcupoval. „Nelze oddělovat objekt vrtů jako jímací části díla od ostatních částí – železobetonových konstrukcí, štolového systému a gravitačního zásobníku. Toto vodní dílo tvoří jeden celek a je nedělitelné. V daném místě je vyhlášena stavební uzávěra, a to proto, že tam tento podzemní objekt – vodní dílo pro zásobování metra – existuje,“ pronesl znalec před pražskými úředníky a zástupci investora na květnovém jednání, z něhož LN získaly záznam.

Znalec Jakoubek, který s vodním dílem přišel do kontaktu již před více než deseti lety, zároveň dodal, že vodní dílo je zapotřebí zabezpečit coby součást systému metra – tak, aby jej případná výstavba nepoškodila. „Pokud dopravní podnik považuje toto vodní dílo za součást metra, je bezpochyby, že zde musí být vypořádáno i ochranné pásmo metra,“ uvedl.

Vyjádření společnosti CWI Smíchov:

CWI Smíchov v srpnu 2018 oficiálně nabídla Praze a Dopravnímu podniku hl. m. Prahy uzavření dohody, na jejímž základě by došlo k bezplatnému převodu části pozemků v rozsahu budoucího I. ochranného pásma vodního zdroje, spolu s na nich a pod nimi umístěnými vodními díly, městu či DPP ke dni kolaudace projektu s tím, že do doby jeho dokončení bude zajištěn bezplatný přístup na pozemky. V zájmu zajištění adekvátní ochrany potenciálního vodního zdroje CWI Smíchov podala na podzim 2018 na vodoprávní úřad návrh na stanovení ochranných pásem. Projekt Polyfunkčního centra Smíchov je navržen v souladu s hydrologickými posudky tak, aby byla zajištěna adekvátní ochrana vodních děl. Předmětná vodní díla nebyla a nejsou chráněna v rámci jakéhokoliv utajovaného režimu a existence stavební uzávěry na tzv. VRÚ Smíchov-jih s těmito díly nesouvisí. Pro úplnost pak CWI Smíchov dodává, že autorem článků opakovaně citovaný znalec Martin Jakoubek již v rámci studie z roku 2007 dospěl k závěru, že na pozemcích je možné stavět při dodržení stanovených podmínek, přičemž tyto podmínky Projekt naší společnosti splňuje.

Jeho slova na stejném jednání potvrdil i vedoucí služby ochranného systému metra dopravního podniku Petr Kysilko, který si neumí představit, že by se k „podzemnímu pokladu“ nepřistupovalo jako k jednomu dílu. „Dopravní podnik chápe gravitační přivaděč, jímací vrty, ale i základní technické centrum na Smíchově jako jednu stavbu vodního díla. Takto to bylo kolaudováno,“ uvedl Kysilko.

Je to kampaň!

Než se rada hlavního města pod vedením primátora Hřiba pustí do vyjednávání o odejmutí stavební uzávěry, zbývá vyřešit mnoho nejasností. Vedle ochrany vodního díla je potřeba určit, komu podzemní stavba patří. Spor by měl rozhodnout, jak bylo zmíněno, soud.

Zřejmá není ani akcionářská struktura CWI Smíchov. Developer tvrdí, že majoritním vlastníkem firmy je podnikatel Radek Menšík. Obchodní rejstřík však nic takového neukazuje. Pětačtyřicetiprocentní balík akcií vlastní neprůhledná londýnská firma City West Investors Ltd. Nikdo nechce říct, komu patří. Právní zástupce CWI Smíchov Josef Březina pouze potvrdil, že partnerem skupiny je bývalý šéf ČEZ Roman. Zdá se až neskutečné, že aniž by tyto odpovědi znala předchozí koalice primátorky Krnáčové, odvážila se o sejmutí stavební uzávěry loni v září hlasovat. Návrh neprošel o jediný hlas.

LN začaly případ v sérii článků rozplétat loni v prosinci. Je ve veřejném zájmu, aby se na otazníky visící nad kauzou našly odpovědi. Smíchovské vodní dílo má ohromnou hodnotu. V případě nouze by mohlo po dobu deseti dnů napojit 600 tisíc Pražanů. Z bezpečnostních a strategických důvodů jde o utajovaný projekt, o němž má informace jen pár vybraných osob.

Tajemný developer napadá kvalitu vodního pokladu na Smíchově. Nad zdrojem chce stavět

Zástupci CWI Smíchov trvají na tom, že vodní zdroj nepoškodí a jediné, oč jim jde, je sejmutí stavební uzávěry a odblokování výstavby. Zájem LN o projekt se investorovi nelíbí. „S ohledem na skutečnost, že naše dosavadní snaha o jednání s managementem dopravního podniku nevedla k nalezení řešení, a zároveň z důvodu, že se celá kauza stala předmětem veřejného zájmu v důsledku ,investigativní‘, účelové a naprosto nekorektní novinářské ,práce‘, považujeme za vhodné s celou situací vaším prostřednictvím seznámit dozorčí radu dopravního podniku,“ napsal jednatel firmy dozorčí radě DP.

Poté, co LN kauzu zveřejnily, začali pracovníci hlavního města mlžit a couvat. Mluvčí magistrátu Tadeáš Provazník směrem k novému projednání projektu uvedl, že prostudování materiálů je časově náročné. „Stejně tak bychom se neradi v tuto chvíli vyjadřovali k jednotlivým expertizám, jelikož jejich případné prostudování zabere velké množství času a bude se k nim přihlížet až v pozdější době u jednotlivých řízení, kterého se expertizy týkají,“ dodal zástupce magistrátu. Z jeho slov vyplynulo, že úředníci a politici nemají problematiku pozemků na Smíchově nastudovanou a neosvojili si zatím ani posudky a expertizy.