21. března 2019 1:09 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Místo sepisování stížností někdy stačí zamést

Pravidelný svoz odpadu v Blatné funguje | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Pravidelný svoz odpadu v Blatné funguje | foto: ARCHIV RADNICE

BLATNÁ (Jihočeský kraj) Co děláme pro to, aby naše město bylo čisté? Pokaždé, když naší krásnou Blatnou procházím, kladu si spíše otázku „Děláme dost?“. Myslím, že systémově máme péči o čistotu města - slovníkem mladých - „vymazlenou“, ale realita je někdy jiná. Každý přece víme, že tam, kde je výsledek závislý na konkrétních lidech, na osobním přístupu, se realizuje velmi těžko.

Úklid města zajišťují Technické služby města Blatné. Díky prozíravosti předchozích vedení radnice provozujeme vlastní skládku komunálního odpadu, svozovou firmu, sběrný dvůr a kompostárnu. Každoročně rozšiřujeme sběrnou síť na separované odpady včetně výměny poškozených a nevzhledných sběrných nádob. Doplňujeme vozový park novou komunální technikou. Začali jsme budovat další sběrný dvůr a třídičku na separovaný odpad. V centru města doplňujeme koše na komunální odpad, a to především z důvodu narůstajícího přílivů turistů v letních měsících.

V roce 2017 jsme zavedli motivační program na třídění separovaného odpadu, do kterého se zapojilo 37 procent občanů. Přestože zákon umožňuje zvýšení místního poplatku, této možnosti jsme nevyužili a na odpady doplácíme z rozpočtu. Naši občané platí od roku 2016 poplatek 480 korun za osobu a rok. Zmíněné aktivity mají jasný cíl: chceme-li po občanech, aby se chovali k životnímu prostředí zodpovědně, musíme jim poskytnout co nejlepší servis. Výbornou spolupráci máme se žáky základních škol, kteří si vzali patronát nad úklidem vytipovaných míst s kontejnery na separovaný odpad, hřišť a záhonků. Jsou příkladem nejen pro své spolužáky, ale doufám, že i pro řadu dospělých.

Bohužel sebelepší technika nám nenahradí pracovníky, o které je v současné době nouze. Nezajistí ani ochotu občanů podílet se na úklidu města alespoň před svými nemovitostmi a provozovnami. Občas mě zaráží přístup některých lidí, kteří v době sněhové kalamity nelení nafotit snímky zasněženého chodníku před svým domem v okrajové lokalitě Blatné a posílat na radnici jednu výtku za druhou. Kdyby čas strávený sepisováním stížností věnovali zametení deseti metrů plochy před svým domem, prospěli by nejen svému okolí, ale i svému zdraví. Samostatnou kapitolou jsou milovníci psů. Škoda jen, že jim na čistotě chodníků a městské zeleni nezáleží stejně jako na jejich mazlíčkovi. Ale do filozofických úvah na téma sobeckosti a společenské zodpovědnosti se nechci pouštět. My v Blatné prostě budeme uklízet, co to půjde.

KATEŘINA MALEČKOVÁ, starostka města Blatná, ROVNĚ

KATEŘINA MALEČKOVÁ, starostka města Blatná, ROVNĚ

KATEŘINA MALEČKOVÁ, starostka města Blatná, ROVNĚ