21. března 2019 1:04 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Oslavany se přeměnily na město ležící v zeleni

Oslavany jsou opět zeleným městem | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Oslavany jsou opět zeleným městem | foto: ARCHIV RADNICE

OSLAVANY (Jihomoravský kraj)  Bývaly doby, a není to až tak dávno, co se o Oslavanech hovořilo, a zcela právem, jako o špinavém a znečištěném městě. Není divu, vždyť do poloviny 70. let se tu těžilo černé uhlí a do roku 1993 tu byla provozována tepelná elektrárna právě na uhlí z místního revíru. Se všemi negativními důsledky těchto provozů na čistotu ovzduší i místního prostředí.

V té době bylo město a okolí opravdu velmi zatíženo spadem popílku, nekvalitním ovzduším a rovněž množstvím divokých skládek, chabou úrovní údržby veřejné zeleně, nepořádkem na ulicích a podobně.

Dnes již Oslavany špinavým a znečištěným městem rozhodně nejsou, ba právě naopak. Jsou plné zeleně, zdroje znečištění ovzduší pocházejí pouze z lokálních topenišť, pozůstatky důlní i elektrárenské minulosti pomalu ale jistě mizí, ulice jsou udržovány čisté a bez odpadků.

Město se v průběhu času dostalo na velmi vysokou úroveň čistoty nejen veřejného prostoru, ale i celého okolí. Do detailu propracovaný systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanovený obecně závaznou vyhláškou zajišťuje čistotu obecně a občanům dává možnost likvidovat odpady ekologickým a čistým způsobem.
Město zřídilo odpadní dvůr, kam mohou naši obyvatelé odvézt zdarma téměř jakýkoliv druh odpadů a nepotřebných předmětů, ve městě je několik „hnízd“ s kontejnery na tříděný odpad. Postupně dostávají i esteticky zdařilou podobu, která neruší vnímání veřejného prostoru, a přitom dobře plní svoji základní funkci. Velké množství odpadkových košů ve všech ulicích města nabádá kolemjdoucí, aby nepotřebné obaly, kapesníčky i pozůstatky potřeb našich psích miláčků neodhazovali jen tak na zem, ale umístili právě do těchto košů. Díky jejich pravidelnému odvozu pak zůstávají ulice čisté.
Díky oddělení technických služeb města jsou velmi dobře udržovány i veškeré veřejně přístupné plochy zeleně, což vzhledem k jejich nemalému rozsahu není jednoduché. Komunální technika potřebná k provádění údržby a čistoty veřejných prostranství je na velmi dobré úrovni i díky nemalé podpoře Skupiny ČEZ a Nadace ČEZ, jak přímo, tak i prostřednictvím dotačního titulu Energoregionu 2020, jehož je město Oslavany řádným členem.

Výsledkem této péče je, mimo jiné to, že téměř zcela zmizely z okolních lesů, z příkopů silnic a cest černé skládky a i když se podobných nešvarů asi nikdy úplně nezbavíme, významný posun k lepšímu je zřejmý.

Věříme také, že i myšlení obyvatel města se postupně mění a čím dál více lidí si uvědomuje, že jak si svoje životní prostředí budeme udržovat, takové bude v budoucnu i pro naše děti. Snažme se tedy, jak to jen jde, zanechat jim Oslavany i jejich okolí co možná nejčistější, zbavené všech odpadků, a udržujme svůj životní prostor na důstojné úrovni.

VÍT ALDORF, starosta města Oslavany, ODS

VÍT ALDORF, starosta města Oslavany, ODS

VÍT ALDORF, starosta města Oslavany, ODS