Sobota 9. prosince 2023, svátek má Vratislav
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Starším občanům slouží Seniortaxi

Starostové píší

  1:44
JESENICE (Středočeský kraj) - Územní členění státu je nižší správní celky je z hlediska historie vývoje státu dlouhodobý a stále živý systém. Přizpůsobuje se potřebám dané doby a nutnosti dosahu výkonu státní moci do nejnižších územních jednotek. Zatím poslední zásadní reforma veřejné správy a přerozdělení územního členění začala v roce 1990 obnovením územní samosprávy.

Jesenice není do změny zahrnuta. V současné době je tzv. obcí s pověřenou působností státní správy. foto: ARCHIV RADNICE

V roce 1992 byly zrušeny národní výbory a zavedeny obecní úřady a krajské úřady. Celým smyslem reformy veřejné správy její decentralizace, neboli přiblížení jejího výkonu blíže k lidem.

Po roce 2000 postupně začalo rušení okresních úřadů a nahradily je tzv. obce s rozšířenou působností, neboli obce, které vykonávají státní správu pro více obcí ve svém správním obvodu.

To, že není možné v každé ze zhruba 6250 obcí mít všechny agendy je asi každému zřejmé. Avšak již v roce 2003, kdy došlo ke zrušení okresních úřadů nastal problém s navázáním dostatečné dopravní infrastruktury k nově vzniklým úřadům. Jednalo se jak o silnice, tak i autobusová a vlaková spojení. Tento stav se bohužel ani po 15 letech nepodařilo zcela napravit.

Jedním z hlavních cílů veřejné správy moderní doby je přiblížení úřadů občanům. Jedná se o přiblížení z pohledu snahy o zjednodušení vyřízení dokladů i různých povolení až po zlepšení dopravní dostupnosti úřadů.

Vyřízení některých agend bylo v určitých oblastech České republiky roztříštěno pro jednoho občana do několika měst a tak pro některé lidi trvalo několik dnů a mnoho hodin vyřízení jejich běžných dokladů nebo povolení.

V posledních letech také dochází k velké změně osídlení jednotlivých měst. Lidé se začínají stěhovat za prací a tak se bohužel některá vylidňují a v jiných začíná být velký nárůst obyvatel.

Je zcela logické, že dochází ke změně, kterou připravilo ministerstvo vnitra. Snaží se lidem pomoct přiblížit úřady tak, aby pro ně byly dostupnější.

Jesenice není do této změny zahrnuta. V současné době je tzv. obcí s pověřenou působností státní správy. Naši obyvatelé si musí jezdit vyřizovat změnu svých osobních dokladů do Podskalské ulice v Praze, kde má své detašované pracoviště naše obec s rozšířenou působností, kterou jsou Černošice. Z Jesenice do této části Prahy nemáme přímé spojení. Lidé musí několikrát přestupovat a jedná se tak o výlet na celý den. Pokud někdo jede autem, nemá u úřadu kde zaparkovat. Nepohodlí je zcela zřejmé. Do samotných Černošic je cesta ještě horší. Již několik let se jako starostka snažím o změnu, kdy by se z Jesenice stala tzv. obec s rozšířenou působností a oddělila se tak z hlediska výkonu státní správy od Černošic, bohužel této změně zatím není ministerstvo vnitra nakloněno. Nepodpořilo ani poslední pokus, aby u nás mohly být vydávány občanské průkazy a cestovní pasy. Snažit se ale budeme dál. Prozatím jsme v Jesenici zřídili alespoň pro seniory pohodlnější dopravu na úřady. Zajistili jsme Seniortaxi, který naše seniory pohodlně za symbolickou cenu do Prahy na úřad nebo do Černošic doveze.

Přibližování veřejné správy lidem by mělo být pro všechny, kteří v ní pracují samozřejmostí.

RADKA VLADYKOVÁ, starostka Jesenice, ANO

Autor: