1. června 2017 1:46 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Další školní rok nám dělá vrásky na čele

Město je zřizovatelem tří základních škol, jejichž celková kapacita je 2 320... | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Město je zřizovatelem tří základních škol, jejichž celková kapacita je 2 320... | foto: ARCHIV RADNICE

BRANDÝS N/L - STARÁ BOLESLAV (Středočeský kraj)  Potýkáme se s nedostatkem kapacit školských zařízení. Novela školského zákona přinesla především změny v povinném roce předškolní docházky, pozdějšího termínu zápisu do mateřské školy a inkluzivního vzdělávání

Letošní zápisy dětí do mateřských škol zřizovaných městem proběhly na začátku května. Město je zřizovatelem mateřských s celkovou kapacitou 621 dětí a obecně závaznou vyhláškou je vymezen jeden obvod pro všechny mateřské školy.

Rodiče využívají možnosti podat žádost o přijetí dítěte do jedné či více mateřských škol, důvodem je obava, aby bylo dítě přijato. Tento trend trvá již několik let, nejméně 1/3 z přihlášek je duplicitních, dítě je přijato v případě splnění kritérií a volné kapacity. Celkový počet přijatých ještě není definitivní, řízení probíhá, a to kvůli posudkům k inkluzi a odkladům školní docházky. Zaznamenali jsme, že v letošním roce přišlo k zápisu i více dětí dvouletých. To bylo pravděpodobně způsobeno nesprávnou interpretací školského zákona rodiči, kteří si vykládají zákon tak, že mateřské školy mají povinnost přijmout děti čtyřleté, tříleté a následně i dvouleté

Povinný předškolní rok od září 2017 vnesl do praxe poměrně velké komplikace a nejasnosti. Budoucí předškoláci, docházející nyní do „alternativních zařízení“, zejména dětských skupin, museli v květnu přijít k zápisu do mateřské školy registrované u MŠMT, a pokud budou pokračovat v docházce do dětské skupiny, znamená to pro rodiče přihlásit své dítě k individuálnímu vzdělávacímu plánu včetně přezkušování.

Problémem zůstává přihlašování k trvalému pobytu dětí z okolních obcí, aby tak měli rodiče jistotu pro přijetí. Zkušenosti ukazují, že i v den zápisu nechávají rodiče zapsat trvalý pobyt pro své dítě. Tento stav by bylo nutné řešit legislativní cestou, podobně jako problém, kdy po zápisu dohledáváme dětí, které se při porovnání se seznamem předškoláků nedostavily k povinnému zápisu.

Volná místa v mateřských školách omezila změna v možnosti přijmout děti do přípravných tříd, kam je nyní možné přijmout pouze děti s odkladem školní docházky. V minulém roce děti s odkladem platily úplatu za vzdělávání, proto bylo výhodnější nastoupit do přípravné třídy, nyní již neplatí úplatu a rodiče je nechávají v mateřské škole.

Z letošních zápisů je zřejmé, že došlo k nárůstu administrativy spojené s novou legislativou o povinném předškolním vzdělávání. Pozdější termín zápisů do mateřských škol vyvolává u ředitelů obavy z průtahů kvůli odvoláním, která budou muset řešit během prázdnin. Přesnější údaje o počtu dětí v mateřských školách budou známy ale až v září, protože někteří rodiče své dítě k předškolnímu vzdělávání přihlásí, ale z nejrůznějších důvodů dítě nenastoupí.

Město je zřizovatelem tří základních škol, jejichž celková kapacita je 2 320 žáků, od 1. 9. 2017 2 400 žáků. Podařilo se umístit všechny děti s trvalým pobytem ve městě a byly rovněž přijaty děti z okolních obcí, zejména z těch, kde nemají žádnou základní školu.

Problémem je opět přihlašování trvalých pobytů dětí z cizích obcí, přihlašují se i děti z míst, kde mají základní školu. Také v základních školách dochází k duplicitě přihlášených. Největším problémem je přechod žáků z okolních obcí do 6. tříd. Byla navýšena kapacita u dvou základních škol, a tím se podařilo umístit část těchto žáků. Někteří rodiče se snaží o přestup svých dětí již do 5. tříd, aby měli jistotu umístění do 6. třídy. Situaci v našich základních školách ovlivnilo i to, že okolní obce neřešily dlouhodobě nárůst svých obyvatel patřičnou vybaveností.

Výhled do dalšího školního roku přidělává vrásky na čele, neboť kapacity škol jsou po letošním roce naplněny a následující rok budou odcházet zatím slabé deváté ročníky.

Vlastimil Picek, starosta Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi,  politické...

Vlastimil Picek, starosta Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi, politické hnutí Podpora občanů

VLASTIMIL PICEK, starosta Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi, Podpora občanů

Advantage Consulting, s.r.o.
VEDOUCÍ MONTÁŽNÍ SKUPINY – ELEKTRO

Advantage Consulting, s.r.o.
Královéhradecký kraj, Pardubický kraj
nabízený plat: 35 000 - 40 000 Kč

Najdete na Lidovky.cz