Neděle 14. dubna 2024, svátek má Vincenc
130 let

Lidovky.cz

Uvítal bych šestiletý mandát pro všechna zastupitelstva

Starostové píší

  5:12
Nový rok 2022 začal tam, kde skončil rok předešlý, a to každodenně a do nekonečna skloňovaným slovem Covid. Pevně doufám, že následující vlny se přeženou rychlostí řecké abecedy a moc bych si přál, abychom se všichni ve zdraví dožili konce mutace Omega.

Vizualizace nové podoby Obecního úřadu Vráto foto: VIZUALIZACE ARCHIV RADNICE

Rok 2022 je mimo jiné rokem olympijským, ale pro nás, možná důležitějším rokem komunálních voleb. Volby sice proběhnou až na podzim, ale již v současnosti mnoho zástupců měst a obcí řeší otázku, zda pokračovat ve své činnosti dále. Bohužel musím konstatovat, že během posledních měsíců došlo v naší společnosti k dalšímu nelítostnému rozevření nůžek mezi sociálními třídami. Všechny tyto negativní jevy se pak projevily ve stále se stupňující nervozitě a podrážděnosti občanů při komunikaci s úřady, které dnes slouží jako hromosvody hněvu. Nechci si zde stěžovat, ale uvedu poslední příklad z praxe. Společnost, která v naší obci sváží komunální odpad, byla, jako mnoho jiných, v poslední době zasažena pandemií Covidu tak, že neměla dostatečný počet zaměstnanců. Občané platící daně, ale tyto záležitosti a problémy nezajímají a chtějí za svoje peníze služby, které si zaplatili. A tak se můj loňský Štědrý den nesl ve znamení nesčetných telefonních hovorů na téma „kdy už konečně přijedou ti popeláři‟. Poslední smska přišla chvilku před štědrovečerní večeří a další hned v 9 hodin ráno na Boží hod vánoční. Ale dost nářku!

Pro letošní rok máme připraveno mnoho zajímavých projektů, mezi ten největší patří rekonstrukce Obecního úřadu ve Vrátě. Ke konci minulého roku jsme podali žádost o dotaci do podprogramu ministerstva pro místní rozvoj Podpora obnovy a rozvoje venkova, a v případě úspěchu by tato rekonstrukce byla největší stavební akce v novodobé historii obce. Z dalších projektů zmíním postupné rozšiřování našeho parku. Zde během jarních měsíců vyrostou nové herní prvky pro děti. Během roku zde chceme také pokračovat v úpravě zpevněných ploch, čímž se zvětší možnost aktivního pohybu v této části obce. Poslední větší akcí je zpracování projektové dokumentace na most přes Vrátecký potok, který by přispěl nejen k bezpečnějšímu provozu, ale i k dalšímu budoucímu rozvoji.

Osobně bych rád, a to nejen v letošním roce, uvítal zapojení co největšího počtu spoluobčanů do spolkové činnosti. Bohužel, je to stále záležitost, která se nedaří. Již několik let sháníme zapáleného člověka, který by vedl obecní kroniku, zatím bohužel bezúspěšně. Věřím však, že bude líp.

V neposlední řadě musím zmínit jeden můj možná kacířský návrh, který vychází z mé více než dvacetileté praxe v zastupitelstvu obce. Ten spočívá v tom, zda by nebylo vhodné předložit našim zákonodárcům návrh na prodloužení mandátu obecních a městských zastupitelstev ze současných čtyř na šest let. Důvod je prostý, bez jakýchkoli vedlejších úmyslů. Vycházím z toho, že první rok po zvolení se většinou noví zastupitelé seznamují s problematikou obce či města, další rok se koná příprava projektů, třetím rokem se většinou připravené projekty realizují. A je tu čtvrtý rok, kdy se ve většině zastupitelstev již přemýšlí o tom, jak dopadnou nové volby, a nikdo se do ničeho jaksi moc nehrne. Myslím si, že šestiletý mandát by dal více prostoru k tomu, aby většina zastupitelstev nesla za rozvoj obcí a měst větší zodpovědnost.

Závěrem bych chtěl všem čtenářům Lidových novin popřát šťastný nový rok 2022 a pevnou ruku při podzimních komunálních volbách.

MARTIN MUCHKA, starosta obce Vráto, ODA

Autor: