Sobota 13. dubna 2024, svátek má Aleš
130 let

Lidovky.cz

Osvědčily se nám dotace na umístění dětí do soukromých škol

Starostové píší

  3:56
VRÁTO (Jihočeský kraj) - „Škola základ života“ není jen česká filmová komedie pro pamětníky, ale je to stále aktuální téma, procházející napříč všemi věkovými generacemi. Dávno pryč je doba, kdy strana a vláda rozhodovala o všem a o všech, a demografickým vývojem obyvatelstva se zabývali nejen plánovači ve štábu Varšavské smlouvy, ale i úředníci tehdejší Okresních úřadů.

Jihočeská obec Vráto foto: ARCHIV RADNICE

Dnes mi připadá, že o populačním vývoji v té či oné oblasti České republiky se dočteme jen na stránkách ČSÚ, ale kdo se dál zabývá nashromážděnými daty, mi ovšem jaksi uniká. Nedokážu se například stále vyrovnat se skutečností, že obec velikosti Vráta („jednotková“ obec) má mimo jiné řešit umístění dětí do mateřských a základních škol.

A tak se ta krásná a na začátku zmiňovaná filmová komedie pro mne každým rokem mění v jakousi tragikomedii plnou problémů, které se sice vždy podařilo nějakým způsobem vyřešit, avšak mám obavy, že se během nejbližších let situace stane neúnosnou. Vzhledem k růstu populace v naší obci a v obcích okolních, bude velký a takřka neřešitelný problém s umístěním dětí do MŠ a ZŠ. S trochou nadsázky opět nastane doba, jakou zažili naši předci, kdy děti obuly dřeváky a každý den pochodovaly i několik kilometrů do školy někam do nejbližšího města. Dnes už sice dřeváky obouvat nebudou muset, jen nasednou do autobusu MHD a každý den absolvují jízdu do sousedního krajského města, protože školy, které disponují potřebnou kapacitou, jsou ty, které se v 70. až 90. letech minulého století vystavěly společně se sídlišti panelových domů. Husákovy děti již dávno odrostly a nadbytečná kapacita těchto škol, které se mezitím mnohdy zakonzervovaly anebo se změnily v různé archivy, se k tomuto účelu přímo nabízí. Ty jediné totiž budou schopny pojmout a uspokojit potřebu okolních obcí.

Bohužel, tato problematika je opravdu velmi složitá a není to jen „o jednom háčku“. Dalším z problémů je i skutečnost, že tyto školy jsou většinou až na opačném konci Českých Budějovic, takže čas strávený každodenně v MHD na cestě do školy a zpět hravě dožene dobu, kdy se do školy chodilo pěšky několik kilometrů. Do celého procesu umisťování dětí jak do MŠ, ale hlavně do ZŠ vstupuje velké množství proměnných a přiznám se, že právě zde bych uvítal trochu direktivnější přístup od státu. Velice těžko se totiž mým spoluobčanům, hlavně pak nově trvale bydlícím vysvětluje, proč naše obec, která přibližně před 15 lety čítala cca 170 obyvatel, nemá vlastní školku a školu. Dokladovat fakta, že na výstavbu a provoz těchto zařízení Vráto nemá finanční prostředky, že za pár let generace ve Vrátě zestárne a demografická křivka začne opět klesat, a tím pádem nebudou tyto nemovitosti využity, mi připadá skoro nadlidský úkol. Dnes se prostě žije on-line, nic není problém a vše se musí vyřešit a mít hned teď!

Řešení, které jsme u nás ve Vrátě přijali a zatím se nám osvědčilo, spočívá ve finanční výpomoci, jakési dotaci rodičům při umísťování jejich ratolestí do soukromých mateřských školek a vypadá to, že nově i do soukromé základní školy. Ani toto naše opatření však neřeší hlavní problém, který vidím v tom, že finanční prostředky od státu by měly účelně směřovat právě do lokalit, kde dochází ke skokovému nárůstu počtu hlavně mladých obyvatel, a do obcí, kde se již školská zařízení nacházejí. Těmto „spádovým“ obcím by pak bylo logicky umožněno navýšit potřebnou kapacitu škol. Avšak i zde jsem velký pesimista, a zajisté budu ještě dlouho poslouchat o „předzápisové školské turistice“.

MARTIN MUCHKA, starosta obce Vráto, ODA

Autor: