Středa 24. července 2024, svátek má Kristýna
  • Premium

    Získejte všechny články
    jen za 89 Kč/měsíc

  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
130 let

Lidovky.cz

Hledáme cesty, jak dál pokračovat, říká galeristka Lucie Drdová

Kultura

  5:00
PRAHA - Česká výtvarná scéna je bohatší o nový nadační fond Luc Art Fund. Stojí za ním galeristka Lucie Drdová se specialistkou na fundraising Janou Bukvovou. Prvním výstupem bude dobročinná aukce Umělci umělcům, která se bude konat od 9. do 13. prosince na platformě LiveBid. Dražit se bude padesát děl od renomovaných českých výtvarníků.

Nový nadační fond pro výtvarníky.Fond bude fungovat výhradně na základě příjmů privátních darů, které bude přidělovat formou výběrových řízení, říká Drdová. foto: KARIN ZADRICK

LN: Kdy vznikl nápad Luc Art Fund založit?
Idea založit nadační fond rostla postupně. Primárně na jaře, po bezprostředním uzavření institucí, kdy jsem sledovala, jak reagovaly vlády jednotlivých zemí a jejich kulturní ministerstva, následně muzejní instituce a také nadační fondy, a to především v anglosaském a německém prostředí. Paralelně jsem se snažila orientovat v nových predikcích a chápala jsem, že současná struktura institucionálního systému se mění. Dosud nemám sama pro sebe jednoznačné odpovědi na své otázky a pozorování a předpokládám, že minimálně celý příští rok budeme svědky „přeskupování sil“.

LN: Jakou roli v něm budete zastávat?
Svoji pozici v rámci světa současného umění jsem vždy chápala jako příležitost zlepšit podmínky, za kterých umělci tvoří, a podporovat je. Proto mi nadační fond, který je zaměřen na konkrétní oblast současného výtvarného umění, přišel jako smysluplná instituce, která v našem prostředí dosud chyběla. V průběhu posledních měsíců jsem byla a zůstávám v kontaktu s kolegy z nejrůznějších institucí, ať už jde o muzea, galerie, nebo teoretiky, kteří mi dávají doporučení, kam se obrátit, a sdílejí se mnou zkušenosti, jak nejlépe nastavit systém a kapitoly podpory, kterou bude fond v budoucnu výtvarných umělcům poskytovat.

LN: Jakým způsobem bude fond fungovat?
Nadační fond bude fungovat výhradně na základě příjmů privátních darů, které bude přidělovat formou výběrových řízení. Prvotní a nejdůležitější oblastí je spolufinancování významných výstav a umožnění účasti na mezinárodních výstavních projektech na odpovídající profesionální úrovni. Neméně důležitou kapitolou je podílení se na vzniku uměleckých děl žijících umělců, která budou určena pro výstavy a určí je výběrová řízení.

LN: Co budou muset umělci splňovat?
Důležitou podmínkou úspěšné činnosti nadačního fondu a naplňování jeho cílů především v oblasti internacionalizace tvorby českých umělců je odborné zaštítění a konzultace s předními mezinárodními profesionály. Ti by měli nejenom schvalovat podporované projekty, ale fungovat i v roli zprostředkovatelů nadační činnosti a vstupují do iniciačních jednání s muzejními a galerijními institucemi. Tito lidé představují takzvaný myšlenkový trust fondu.

LN: Čím se chcete odlišovat od jiných fondů působících v České republice?
Necítíme potřebu se vymezovat vůči ostatním subjektům. Činnost našeho fondu se zaměřuje výhradně na umělce a umělkyně v oblasti současného výtvarného umění a jeho „jedinečnost“ spočívá v konkrétních projektech, které budeme podporovat a také se snažit spoluiniciovat.

LN: V rámci fondu chystáte dobročinnou aukci Umělci umělcům. Jaká díla se budou dražit a jak bude akce probíhat?
Myšlenka dobročinné aukce vznikla jako urgentní akt podpory umělců a umělkyň vzhledem k aktuální situaci a k nejistým predikcím pro následující měsíce. Vedle samotné finanční pomoci autorům, kteří vkládají díla do aukce a zároveň dvacet procent z vydražené částky sdílejí do společného fondu, který se vzápětí přerozdělí formou sociálních stipendií dalším umělcům, jde o apel na českou veřejnost a sběratelskou obec, aby výtvarné umělce podpořila.

Aukce bude probíhat online, bližší informace a odkaz do aukčního katalogu najdete na adrese www.umelciumelcum.cz, prostřednictvím aukční platformy LiveBid od 9. do 13. prosince. Poslední den dojde od 14 hodin k živé aukci v přímém přenosu. Jedná se o díla umělců a umělkyň napříč scénou od etablovaných jmen jako Milena Dopitová, Jiří Kovanda nebo Michal Pěchouček, přes představitele střední generace jako Vladimír Houdek, Mark Ther, po zástupce mladších umělců jako Tereza Příhodová nebo Pavla Malinová.

LN: Osmdesát procent výtěžku z vydražených děl tedy dostanou jejich autoři a dvacet procent půjde do sociálního fondu. Co umělce konkrétně v současnosti nejvíce trápí?
Logicky se jedná o dvě roviny. Čistě profesně jde o nemožnost vystavovat či dál pracovat na uměleckých projektech nejen v reálném čase, ale i v delším období kvůli neustálým přesunům termínů a také nejistotě investic, které umělci do své činnosti vkládají.

Mnoho z nich je na výstavní instituce napojeno prostřednictvím dalších profesí a vykonávají pro ně práci, o kterou aktuálně přišli. Mluvíme o grafické a fotografické činnosti či instalacích výstav a podobně. Druhá rovina je čistě ekonomická a podobná situaci široké veřejnosti. Je důležité si uvědomit, že umělci mají stejné životní náklady jako jiní občané a zároveň musí pokrývat výdaje spojené se samotnou tvorbou jako nájmy ateliérů, skladů, technické vybavení a podobně.

LN: Jakou roli ve fondu hraje J&T Banka, partner Společnosti Jindřicha Chalupeckého.
J&T Banka nemá v nadačním fondu žádné zastoupení ani se nepodílí na jeho činnosti. Stala se partnerem dobročinné aukce, kdy svým darem pokrývá produkční náklady s aukcí spojené, aby celý výtěžek byl rozdělen mezi umělce.

LN: Odkud chcete získávat finanční zdroje pro fond a jakým způsobem je pak budete mezi umělce rozdělovat?
Obracíme se výhradně na privátní subjekty, aby poskytovaly výrazné finanční příspěvky pro fungování a plánování v dlouhodobějším horizontu, abychom se dokázali soustředit na podporu projektů, které vznikají i několik let.

Oblasti umělecké činnosti, které bude fond podporovat, jsem již nastínila v předešlé otázce. Fond má vedle primárních oblastí zájmů podpory dlouhodobější perspektivu rozvoje, kdy uvažujeme nejen o vlastním výstavním prostoru, sbírkotvorné činnosti, ale také zaměření se na rozvíjení téma filantropie v oblasti současného výtvarného umění.

LN: V rámci fondu chcete podporovat české umělce i směrem do zahraničí. Jaké konkrétní kroky chystáte?
Naší snahou je, aby významná část prostředků byla investována na podporu projektů, které podpoří internacionalizaci tvorby konkrétních umělců žijících v Čechách. Ať již půjde o projekty, které nám budou „nabídnuty“ k podpoře, nebo bychom chtěli napomoci vzniku či vstoupit v dialog se zástupci zahraničních institucí.

LN: Hovoří se také o představení českého umění ve světových galeriích a muzeích. O které instituce půjde?
Nejsme tak daleko, abychom mohli jmenovat konkrétní instituce, ale budeme usilovat o ty nejlepší.

LN: Jak ovlivnila současná pandemická situace českou výtvarnou scénu? Dá se vysledovat nějaký společný negativní či pozitivní dopad?
Vedle samotných ekonomických dopadů a určité frustraci z nepředvídatelnosti událostí, které se neustále mění, vnímám pozitivní stránku současné situace, která evidentně generuje energii k novým projektů a podněcuje kreativitu k hledání cest, jak dál pokračovat.

Autor:

Single máme s miminkem ze spermabanky: Jak to funguje?
Single máme s miminkem ze spermabanky: Jak to funguje?

Zuzana Bergrová, bývalá vrcholová sportovkyně, si pro svého syna doběhla do spermobanky. O životě single mámy píše úspěšný blog „Plody dna: Příběhy...