Středa 17. dubna 2024, svátek má Rudolf
130 let

Lidovky.cz

Zdraví

Bez očkování vystaví rodiče své děti riziku, říká lékař

Ilustrační foto. foto: Shutterstock

Rozhovor
„Každé rozvolnění očkovací strategie by mělo nedozírné důsledky,“ říká profesor Jan Krejsek z Ústavu klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice v Hradci Králové.
  7:00

LN: Když se vás maminky zeptají, jestli mají nechat očkovat své děti, co jim odpovíte?
Očkování, přesněji řečeno aktivní imunizace, je jediný desetiletími praxe ověřený způsob, jak chránit lidskou populaci před závažnými, často smrtícími důsledky infekcí. Jedna ze smrtících infekcí, pravé neštovice, byla očkováním ze světa úplně vymýcena a je několik dalších infekcí, které by takémohly být očkovacím úsilím ze zeměkoule odstraněny, například dětská obrna. Očkování je relativně laciný způsob boje s původci infekcí. Je prokázána jeho bezpečnost. Vedlejší příznaky, které provází prakticky každou aplikaci, jsou v drtivé většině mírné a spontánně se upraví. Rodiče, kteří se rozhodnou nenechat své dítě očkovat, ho vystaví riziku závažných, až smrtících infekčních onemocnění.

LN: Jak lze rozptýlit obavy matky, která nechce dát dítě očkovat, aby nebylo právě ono tím, kterému by očkování mohlo uškodit, protože má třeba špatnou imunitu?
Žádná matka by se předem neměla zříkat jednoznačného zdravotního benefitu, který očkování pro její dítě představuje. Není zapotřebí mít obavy, že dítě, které častěji stůně, trpí imunodeficitem. Vrozené imunodeficity jsou závažná onemocnění, která jsou odhalena brzy po narození. Kojenec či batole se přirozeně „promořuje“, což se projevuje jako infekční nemoci. Míra promořování je zcela individuální a nevypovídá nic o imunodeficitu.

PSALI JSME:

LN: Co soudíte o argumentu, že vakcinologové a dětští lékaři jsou farmaceutickými firmami finančně motivováni k aplikaci vakcín, takže proti očkování mluvit nebudou?
Informace, že mocné farmaceutické firmy manipulují korupčně s lékaři, kteří následně nekriticky obhajují očkování, se nezakládají na pravdě. Kontakt lékařů s farmaceutickými firmami je přísně regulován předpisy a etickými pravidly. Nedovedu si představit, že by někdo získal důkazy o škodlivosti očkování, a tyto důkazy by nebyly publikovány. Vědecké časopisy jsou nezávislé.

LN: Bylo by v naší populaci možné, aby očkování bylo dobrovolné? Některé země to tak mají.
Naše společnost žije již 25 let po zásadní politické změně. Zdaleka však nevyzrála. V minulých poměrech každý respektoval, že očkování je povinné. Dnes, pod vysoko zdviženým praporem s názvem „osobní svoboda“, mohou někteří, podle mého soudu nezodpovědní a ve většině případů v dané věci nevzdělaní lidé zcela svobodně, ale bez důkazů tvrdit, že je třeba očkování zrušit. Současná zákonná opatření i praxe v Česku se neodlišuje od situace v jiných vyspělých zemích. Nelze argumentovat, že jinde je to jinak. To není pravda. Podle mého názoru by každé rozvolnění očkovací strategie vedlo k destrukci celého systému veřejného zdraví s nedozírnými a nevratnými důsledky pro lidi.

LN: Je pravda, že jsou dnešní vakcíny mnohem šetrnější než dřív, ale mohou být méně účinné?
Základ současného očkování tvoří velmi složitě molekulárně konstruovaná hexavakcína, která skládá dohromady šest rozdílných infekčních podnětů tak, aby se vzájemně doplňovaly a byly co možná nejšetrnější pro očkované dítě. Byla zrušena vakcinace živou oslabenou BCG vakcínou proti tuberkulóze. Právě živé oslabené vakcíny byly spojeny s nejčastějšími vedlejšími účinky. Lze tedy říci, že nyní aplikované vakcíny jsou v porovnání s předchozími šetrnější. Každá mince však má svůj rub. Budeme muset čekat mnoho roků, abychom ověřili, že ochrana zajištěná dnešními šetrnými vakcínami bude tak kvalitní, jako byla ochrana předchozími vakcínami, zaplacená zvýšeným výskytem nežádoucích vedlejších účinků.

LN: Říká se, že když se vymýtí jeden původce infekcí, uvolnímísto jinému...
V některých případech to tak může být. Jedná se o patogeny, které se vyskytují v mnoha odlišných kmenech. Tam vakcinací potlačíme přítomnost těch kmenů, proti kterým je vakcína určena, a rychle jsou nahrazeny divokými kmeny. Je třeba zdůraznit, že očkování cílí na nejnebezpečnější kmeny, které potlačí. Nové kmeny obvykle nemají tak silný patogenní potenciál. Pro mnohé infekce je navíc jednoznačné, že vakcinace potlačí přítomnost patogenu v populaci. Příkladem je již zmíněné vymýcení pravých neštovic. Jsme blízko odstranění viru dětské obrny a mohli bychom takto odstranit i infekci virem hepatitidy B. Využití nejmodernějších postupů je prostředkem ke konstrukci ještě efektivnějších vakcín s minimálními vedlejšími účinky. U lidí jsou ověřeny moderní postupy DNA vakcinace a také vakcinace prostřednictvím rostlinných produktů, které byly geneticky upraveny a obsahují antigeny, proti kterým chceme vzbudit imunitu. Pokrok v této oblasti je enormní. Výsledkem byměla být co nejefektivnější ochrana lidské populace před smrtícími patogeny s co nejmenším rizikem nežádoucích účinků očkování.

Autor: