Pondělí 4. března 2024, svátek má Stela
130 let

Lidovky.cz

Hluk ohrožuje sluch, ale také srdce, varuje lékařka

Zdraví

  5:20
V hlučném prostředí mívají lidé horší výkonnost, říká lékařka Zdeňka Vandasová z Ústředí monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva Státního zdravotního ústavu v Praze.

Špatný sluch foto: Shutterstock

LN Řadu let měříte hluk na různých místech republiky. Podle jakého klíče tato místa vybíráte?
Zaměřujeme se především na městské lokality uvnitř stabilní bytové zástavby. Tedy na místa, která jsou pro nás z hlediska dlouhodobého sledování nejvýhodnější a zároveň představují typické životní prostředí pro velké množství našich občanů. S měřením jsme začínali před pětadvaceti lety a v současnosti sledujeme situaci v devíti městech. A to vždy na dvou místech, v tišší a v hlučnější městské části.

LN Jak se v těchto městech hluk vyvíjí?
K významným posunům dochází zejména tam, kde se změní dopravní situace. Velký posun jsme například nedávno zaznamenali v Olomouci, kde se podařilo dostavět městský okruh. V lokalitě, která byla velmi zatížená hlukem, jsme zaznamenali výrazné zlepšení. Na druhé straně se však mírně zhoršila situace v tišší oblasti, kterou teď řidiči začali využívat jako příjezd k městskému okruhu. V méně hlučných lokalitách souvisí hladina hluku hlavně se zvyklostmi místních obyvatel, s tím, jak moc používají motorová vozidla. To má souvislost například i s věkovým složením obyvatel.

LN Hodně se mluví o tom, že hluk poškozuje sluch. Jak závažné může být toto poškození?
V krajním případě může dojít až k akutnímu sluchovému traumatu, při němž bývají poraněny sluchové kůstky či ušní bubínek. Ale to se stává opravdu jen výjimečně, při náhlém a extrémně silném hluku, jako je například střelba nebo výbuchy. K poruše sluchu spíše dochází u lidí, kteří jsou dlouhodobě vystaveni expozici hluku, která překračuje průměrnou hodnotu 70 decibelů. V životním prostředí člověka se tyto hodnoty ale vyskytují jen málokdy. Častěji se objevují v pracovním prostředí anebo při volnočasových činnostech. Ať už při poslechu hlučné hudby, anebo při motoristických aktivitách.

LN Co je pravdy na tom, že nadměrný hluk ovlivňuje i činnost srdce?
Nejnovější analýza Světové zdravotnické organizace skutečně potvrdila, že dlouhodobý nadměrný hluk zvyšuje riziko ischemické choroby srdeční. Tato civilizační nemoc má ovšem řadu příčin, které souvisejí zejména se životním prostředím a životním stylem. Především pak s výživou, stresem a pohybovou aktivitou. Určitou roli hrají i genetické dispozice. Hluk je tedy pouze jedním z faktorů, které se na vzniku této nemoci spolupodílejí.

LN V hlučném prostředí nejspíš trpí i náš spánek?
Data, která nedávno zveřejnila Světová zdravotnická organizace, potvrzují negativní vliv silniční, letecké a železniční dopravy na kvalitu spánku. Citlivější jedinci, kteří jsou vystaveni nadměrnému dopravnímu hluku, spí kratší dobu a častěji se během noci probouzejí. A to mívá dopad i na jejich náladu v následujícím dni – bývají mrzutí a méně výkonní. Objevily se úvahy, že citlivost vůči hluku může souviset s psychickým nastavením člověka. Prozatím se ovšem nepodařilo tuto skutečnost věrohodně prokázat.

Kouření může způsobit ztrátu sluchu, tvrdí nová studie

LN Co ještě mohou nadměrné decibely způsobit?
Nadměrný hluk má například prokazatelný vliv na učení a rozvoj poznávacích schopností u dětí. Potvrdily to výsledky měření na školách, které jsou vystavené leteckému hluku. Prozatím experimentálně se také v různých podnicích zjišťoval vliv pracovního prostředí na výkonnost. Ukázalo se, že lidé pracující v hlučném prostředí měli horší pracovní výkony. Některé studie se zaměřují i na to, zda může hluk nepříznivě působit na psychiku. Zcela jednoznačně se to však zatím prokázat nepodařilo. Spíš se v současnosti uvažuje o tom, že by zvýšená citlivost na hluk mohla být projevem už existujících psychických problémů.

LN Jsou starší lidé na hluk citlivější než ti mladší?
Starší lidé jsou sice následkům hluku vystaveni déle než ti mladší, ale... Současná mladá generace je zvyklá chodit na hlučné koncerty a neustále poslouchat hudbu ze sluchátek. Otázkou tedy je, jak na tom tito lidé budou, až dospějí.

LN Myslíte, že si člověk může třeba na rachot leteckých motorů zvyknout?
Subjektivně si sice zvyknout může, riziko poškození sluchového aparátu tím však nijak nesníží. Stejně tak je tomu i se spánkem. Známky probuzení ze spánku na EEG můžeme zaznamenat i u lidí, kteří si následně ani neuvědomují, že je hluk v noci probouzel.

LN Existuje vůbec nějaká účinná protihluková sebeobrana?
Lidé si dost často stěžují na hlučné prostředí, ale zapomínají na to, že i oni k němu přispívají. Určitě by se měli proto v první řadě zamyslet nad tím, jak by oni sami mohli hladinu hluku snížit. Třeba tím, že nebudou zbytečně jezdit autem anebo nakupovat nepotřebné věci, které se k nám mnohdy dovážejí z druhého konce světa. Právě nákladní doprava je velkým zdrojem hluku. Každý z nás může i omezit poslech rádia, televize i hudebních přehrávačů a hlučnějšími pracemi neobtěžovat sousedy ve večerních hodinách. A také při nákupu domácích spotřebičů se můžeme zajímat o to, jak jsou hlučné.

Autor: