Středa 6. prosince 2023, svátek má Mikuláš
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Vady řeči jsou stále častější. Děti musí pořád mluvit, radí logopedka

Zdraví

  6:27
Nedomykavost, kulatá mluva a jiné začínající vady řeči se čím dál tím čaastěji objevují u dětí předškolního věku. Může za to nedostek procvičovaní motoriky mluvidel. "Často se setkáváme s dětmi, které nejsou schopny zvednout jazýček za horní zoubky, olíznout horní ret, udělat koníka, našpulit pusinku či nafouknout tváře, což má samozřejmě vliv na motorickou realizaci řeči," vysvětluje logopedka Dominika Kiene z Canadian Medical Care.

Logopedi se shodují na tom, že za poslední roky narůstá předškoláků s vadami řeči. Často je příčinou nedostatek osobní komunikace. foto: Shutterstock

Lidovky.cz: O jaké nejčastější poruchy vady řeči se u dětí jedná?
V předškolním věku má vadu výslovnosti asi 40 procent dětí. Děti potřebují intenzivně procvičovat motoriku mluvidel a jazyka již od útlého věku. Často se setkáváme s dětmi, které nejsou schopny zvednout jazýček za horní zoubky, olíznout horní ret, udělat koníka, našpulit pusinku či nafouknout tváře, což má samozřejmě vliv na motorickou realizaci řeči. Mluvíme o poruchách, kdy obsahová stránka řeči odpovídá věku a dítě prošlo všemi fyziologickými fázemi vývoje řeči. Pokud dítě po třetím roce nedokáže vytvořit holou větu, mluvíme již o “opožděném vývoji řeči“. Nemluví-li dítě vůbec, nebrouká, nežvatlá, doporučuji vyhledat lékaře-foniatra klidně již kolem 12, 18 měsíců jeho života. Jestli však vývoj řeči probíhá v normě, můžeme se začít zabývat formální stránkou řeči, tedy třeba právě výslovností. Dětští lékaři mnohokrát posílají děti k logopedovi až ve věku 5 ti let. Jenže v případě, že má dítě dostatečně rozvinutou slovní zásobu, je důležité se výslovností zabývat mnohem dříve. Např. hravou formou rozhýbávat jazýček, před zrcadlem cvičit pusinku, ukazovat si, jak nám fungují mluvidla. A samozřejmě s dítětem a na dítě co nejvíce mluvit a být mu tím správným řečovým vzorem.

Lidovky.cz. Co mají dělat děti či lidé, kteří mají k řečové vadě blízko (například mají měkké L)?
Pro správné vyslovení této hlásky je potřeba dodržet správný čelistní úhel, to znamená mít dostatečně otevřená ústa. Jazyk by se měl pohybovat od horních zubů ke spodním bez souhybu brady a čelisti. Měkké, pomalé L může být způsobeno nezralou motorikou mluvidel, ale také nesprávně naučenou výslovností této hlásky. Důkazem toho je i velké množství dospělých, kteří tuto hlásku takzvaně “nedotáhli”. Vadná výslovnost hlásky L může být spojená rovněž s nesprávně tvořenými hláskami DTN, což u dospělého člověka působí nelibozvučně. Ruší to nejen u řečových profesionálů, jako jsou například moderátoři, tiskoví mluvčí, ale i u všech lidí kolem nás. Dalším důsledkem pomalého vyslovení hlásky L může být vadná výslovnost R a Ř. Pokud jazyk nebyl dostatečně rozcvičen a nezvládá hlásku L, dost často nebude schopen zvládnout ani hlásky R a Ř. Tyto hlásky vyžadují ještě větší pohyblivost jazyka, která je potřeba k vytvoření patřičných vibrací. Takže důležité je začít s procvičováním motoriky jazyka a mluvidel už v raném věku. Náprava je však možná i v dospělosti. Pokud neexistuje fyziologická příčina a mluvidla jsou pohyblivá, není vůbec nutné hlásku L vyslovovat špatně. Každý logoped je schopen poradit i dospělému klientovi.

PSALI JSME:

Lidovky.cz: Ve, kterém věku dítěte se pozná, že se jedná o poruchu řeči, kterou je potřeba léčit?
V roce by mělo dítě začít tvořit krátká slova, dokáže používat 10 a více smysluplných slov. Ve dvou letech už tvoří jednoduché věty, jeho slovník může obsahovat kolem 30 slov. Kolem třetího roku by mělo dítě tvořit již krátké věty, používat kolem 500 slov, mělo by si začít osvojovat gramatickou stavbu vět. Pokud vše probíhá tak, jak má a dítě ve třech letech používá řeč ke komunikaci, můžeme formou hry, začít řešit i artikulaci. Ditě v této fázi ideálně zvládá všechny hlásky kromě CSZ, ČŠŽ a R Ř. Některé děti jsou, ale schopné správně vyslovit i sykavky. Pokud tedy nevyslovuje správně vše ostatní (samohlásky, MBPDTNLJKGHCHVF, ĎŤŇ, Bě  Pě, Mě, Vě), můžeme začít uvažovat o zahájení lehké nápravy. Je však třeba se vždy poradit s odborníkem, jelikož vývoj řeči může probíhat u každého dítěte odlišně.

Lidovky.cz: Co je příčinou těchto poruch řeči u dětí?
Poruch a vad řeči je mnoho. Různé diagnózy sebou mohou nést rozličné řečové problémy. U jednoduchých poruch výslovnosti může hrát roli nedozrálá motorika mluvidel, nedostatečná řečová stimulace, nepodnětné rodinné prostředí. Vliv (ať pozitivní či negativní) často hraje i vícejazyčná výchova. Bilingvní či trilingvní rodinné prostředí již není ani u nás výjimkou.

Lidovky.cz: Jakým způsobem se tyto poruchy řeči u dětí dají odstranit?
Vady výslovnosti se většinou odstranit dají, ale často přetrvávají i do dospělého věku. Nemáme kolem sebe pouze “patlavé” děti ale i spoustu vadně mluvících, často i vzdělaných, dospělých. Chceme-li vadu odstranit, je důležité vyhledat nejdříve odborníka. A hlavně je potřeba cvičit. Logopedická terapie je pouze občasná instruktáž, cvičení a fixace zůstává na rodičích a v dospělém věku na člověku samotném.

Lidovky.cz: Dají se všechny poruchy řeči u dětí zcela vyléčit?
Poruchy artikulace se řešit dají a velmi často se i vyřeší. Chce to většinou intenzivní a časté cvičení hlavně v domácím prostředí. Ostatními poruchami řeči je potřeba se zabývat individuálně. Například vývojové poruchy řeči přetrvávají do školního věku a mohou se navíc projevovat i specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie). Také některé poruchy plynulosti řeči mohou být celoživotním problémem.

Lidovky.cz: Jakou roli pří léčbě může sehrát rodina, okolí?
Rodina musí problém začít řešit, musí s dítětem cvičit a být mu dobrým vzorem. Všichni členové rodiny musí s dítětem přirozeně komunikovat, jednat s ním podle jeho schopností a rozumové úrovně. Rodiče nesmí na dítě nikterak tlačit, ale musí postupovat podle pokynů odborníka, které se mohou u každé diagnózy a každého klienta lišit.

Témata: afasie