Pátek 23. února 2024, svátek má Svatopluk
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
130 let

Lidovky.cz

Vnitřnosti ze zamořených oblastí zabavujeme, říká odborník

Zdraví

  6:02
PRAHA - „Věk poraženého zvířete se u vnitřností neuvádí, tato povinnost platí jen pro skot,“ říká Jan Váňa, ředitel odboru veterinární hygieny a veřejného zdraví Ústřední veterinární správy ČR.
Kráva

Kráva foto: Shutterstock

LN Lékaři a výživoví poradci hovoří o tom, že bychom vnitřnosti neměli konzumovat příliš často a že by se mělo jednat spíše o droby z mladších zvířat. Poznáme ale, z jak starého zvířete kupované maso pochází?
U vnitřností ne. Věk poraženého zvířete se uvádí jen u masa, a to pouze u hovězího. Tamse dozvíme, jestli je z mladého býka, volka, krávy, nebo jalovice, ale u vnitřností taková povinnost není. Navíc i u hovězího masa to zjistíme jen v případě masa baleného, které je těmito údaji vybaveno povinně. Kupujeme-li maso na váhu u řezníka, musíme se ho dotázat - řezník by tyto informace od svého dodavatele měl mít.

LN Na co přesně se u vnitřností při veterinárních kontrolách zaměřujete?
Zejména na těžké kovy, jako jsou kadmium a rtuť, rezidua veterinárních léčiv a rezidua hormonálních látek. Monitoring máme naplánovaný tak, aby pokryl všechny chovy hospodářských zvířat v zemi. U masa dovezeného ze zahraničí existuje stejný plán monitoringu a platí pro všechny členské země EU. Adekvátní program musejí mít i třetí země, pokud chtějí dovážet maso do EU.

ČTĚTE TAKÉ:

LN Máte přehled oblastí, ze kterých pochází kontaminované maso nejčastěji?
Díky zmíněnému monitoringu a spolupráci s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským provádějícím rozbory půd a rostlin jsme vytipovali oblasti, které jsou těžkými kovy - zejména kadmiem - doslova zamořeny. Zde u všech zvířat paušálně konfiskujeme například ledviny a játra, protože víme, že se v nich těžké kovy mohou vyskytovat. Bez vyšetřování víme, že jsou rizikové, proto je zabavujeme, aby je nebylo možné použít pro lidskou spotřebu. Děláme maximum pro to, aby se na naše stoly dostaly pouze potraviny, které jsou stoprocentně bezpečné.

LN Jaká je úloha veterinářů přímo na jatkách?
Na jatkách je každé zvíře poražené pro účely lidské spotřeby zkontrolováno veterinárním lékařem jak před poražením, tak po něm. Jedná se o makroskopickou kontrolu zdravotního stavu zvířete - zda nevykazuje nějaké změny, parazity, abscesy -, což se týká každého kusu: každých jater, každých ledvin, které se nám dostanou na stůl. Bez prohlídky veterinářem a našeho povolení nelze maso nebo vnitřnosti k lidské konzumaci z jatek odeslat.

LN Lze i kontroly týkající se těžkých kovů stihnout ještě před odesláním masa na trh?
Pokud jde o monitoring související se sledováním kadmia, olova, reziduí veterinárních léčiv a podobně, tato vyšetření nějakou dobu trvají a před uvolněním masa na trh je stihnout nelze. Všechny limity jsou ale nastaveny tak, že jednotlivá náhodná konzumace masa, které by daný limit překročilo, lidské zdraví v žádném případě přímo neohrozí. Došlo by k tomu pouze při pravidelné a dlouhodobé konzumaci kontaminovaného masa.

LN Jak postupujete, pokud po odeslání masa do oběhu odhalíte kontaminaci?
Takové maso se stahuje okamžitě, jakmile máme k dispozici výsledky. Pokud je dopravováno do obchodů jako čerstvé a má krátkou dobu trvanlivosti, samozřejmě se může stát, že už je zkonzumováno. V takovém případě vydáváme tiskové zprávy a informujeme veřejnost prostřednictvím všech médií, že pokud takové maso nakoupili, měli by ho vrátit.

LN Mohou být i kontaminanty, které neodhalí ani Státní veterinární správa?
Máme k dispozici monitoring, který nás stojí ročně zhruba 30 milionů korun. Vybrané látky pečlivě sledujeme, ovšem pokud by někdo použil látku, která sledována není, je samozřejmě možné, že v mase nebo vnitřnostech bude.

LN Jak přísné jsou veterinární kontroly v České republice ve srovnání se zahraničím?
Předpisy v České republice jsou jedny z nejpřísnějších v celé Unii. I po vstupu do EU se jich stále držíme, nicméně ze strany Unie pociťujeme tendenci ke zjednodušování kontrol. Evropská unie teď přijímá určitá opatření a zavádí nové, zjednodušující předpisy.

LN Čeho konkrétně se týkají?
Například prohlídka na jatkách spočívá v tom, že se do masa a orgánů dělají zářezy. Nařezávají se mízní uzliny a porovnává se, zda tam nedochází k nějakým patologickým změnám. Evropská komise však připravuje čím dál více předpisů, které toto nařezávání zakazují. Je patrná tendence zjednodušovat veterinární prohlídku a zavádět pouze prohlídku vizuální. Znamená to, že veterinář by se na maso pouze díval, a teprve pokud by zachytil změnu vizuálně, na dálku, mohl by spustit nějakou akci.

LN Jaké maso vy sám jako veterinář preferujete a jaké dáváte doma k nákupu masa instrukce?
Popravdě, doma v tomto směru nejsem oblíbený. Není to ale tím, že bych byl vybíravý, jde o zacházení s masem. Často totiž dochází ke křížové kontaminaci, kdy používáme stejný nůž na maso jako potom na zeleninu, která se tepelně neopracovává. Také si neuvědomujeme, že nám trvá příliš dlouho, než doneseme domů chlazené maso, které by mělo být skladováno při sedmi stupních Celsia, vnitřnosti dokonce při třech stupních. Mezitím se zahřeje a neskutečně se v něm rozmnoží mikroorganismy. Co se týče přímo vnitřností, konzumuji je poměrně často, ale upřednostňuji drůbeží vnitřnosti a droby z mladých zvířat. Je to však spíše kvůli chuti, nikoliv proto, že bych se bál.

Autor: