Čtvrtek 13. června 2024, svátek má Antonín
  • Premium

    Získejte všechny články
    jen za 89 Kč/měsíc

  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
130 let

Lidovky.cz

Lidé v Brdech: Lesy se musí změnit, jejich budoucnost je ohrožena, říká šéf lesníků

Cestování

  6:00
Brdy se pomalu mění z uzavřené zóny v turistickou oblast. Jaké unikáty by si zde neměli nechat turisté ujít? A jak vnímá tuto „divočinu“ v centru Čech vedoucí lesní správy Vojenských lesů a statků Obecnice Václav Pernegr? Svůj osobní pohled převyprávěl v sérii fotografií.

Zejména v okolí Toku, který má různé tváře v průběhu roku: kvetoucí suchopýr na rašelině. foto: Václav Pernegr

Podívejte se na Brdy očima Václava Pernegra

Jako malý kluk jsem se často díval do středních Brd z vrchu Žďár u Rokycan
Toužil jsem se toulat nitrem rozsáhlých lesů (zde údolí Reservy).

Lidovky.cz: Co pro vás znamenají Brdy?

Od malička jsem se nejraději toulal venku, a to pokud možno v lese. Nejbližší kopec byl pro mne Žďár, což je velice zajímavý okrajový brdský vrch. Ze Žďáru jsem se vždycky díval k jihovýchodu, do středních Brd, a moc mě to tam lákalo. Začal jsem se osmělovat někdy ve věku čtrnácti let, kdy jsem tam začal podnikat výpravy pěšky nebo na kole. Vždy s velkou obavou, abych tam nebyl přistižen. Než jsem šel na vojnu, měl jsem celé Brdy (nejen vojenské) „prolezlé“ dokonale. Navíc jsem díky přátelství s rodinou polesného na Žďáře začal pronikat do tajů lesnického řemesla, takže někdy v osmnácti letech jsem poznal, že pro mě nebude jiná budoucnost než jít dělat lesařinu do Brd. V té době jsem začal chodit též na lesní brigády k VLS. Po vojně jsem pak nastoupil na lesní správu Obecnice, kde pracuji dosud. Takže s Brdy jsem svázán pupeční šňůrou a ani si neumím představit, že bych mohl existovat někde jinde.

Lidé v Brdech na serveru Lidovky.cz

V roce 2016 se veřejnosti otevřela velká část vojenského újezdu Brdy. Návaly turistů se zatím nekonají. O co přicházejí? Server Lidovky.cz oslovil odborníky, historiky, sportovce, podnikatele i turisty. Každý z nich zde v průběhu léta představí svůj vlastní vztah k Brdům doslova vlastníma očima - přes sérii fotografií.

Přečtěte si:

Lidovky.cz: Kolik času v nich trávíte?

Pokud nepočítám kancelářské práce na lesní správě v Obecnici, tak v terénu trávím průměrně polovinu pracovní doby. Kromě toho je často něco potřeba zařídit na území správy mimo pracovní dobu. Myslivosti již nevěnuji tolik času jako za mladších let nebo jako většina mých kolegů, ale přece jen dost večerů, nocí či časných rán je nutno též strávit při lovu v lese. Samozřejmě i s rodinou vyrážíme o víkendech jako turisté ven, to ovšem ale nejenom do Brd. Takže celkově shrnuto v nich trávím času poměrně hodně a to téměř denně.

Lidovky.cz: Jaké je v Brdech vaše nejoblíbenější místo?

Protože pracuji na lesní správě v Obecnici, tak nejoblíbenější je pro mě pochopitelně celé její území. Nejsilnější pouto zde pak mám vrcholům Tok s Carvánkou a ke Kloboučku. Turista by měl však zavítat určitě do oblasti Padrtě, na Padrťské rybníky, které jsou skutečnou perlou v rámci Brd, a připomenout si pohnutou historii vysídlených obcí Padrť, Kolvín a Záběhlá. A z Padrtě si projít po lesní cestě Josefce malebným údolím Padrťského potoka k zámečku a do Strašic.

Lidovky.cz: Jaká podle vás čeká Brdy budoucnost?

Václav Pernegr

Václav Pernegr

Je mi 57 let a živím se celý život jako lesník. Vyrůstal jsem v Borku u Rokycan, po vojně jsem bydlel 20 let v Obecnici a teď již 15 let žiju v Oseku u Komárova.

Budu se vyjadřovat zejména k lesnickým záležitostem. Ostatně Brdy jsou hlavně lesy, jsou jejich nejdůležitějším a nejrozsáhlejším prvkem. Lesní porosty zde rostou z velké části na extrémně chudých, kyselých půdách a přirozené dřevinné složení je zcela změněno ve prospěch smrku. Tato dřevina se sice dobře pěstuje a je výborně zhodnotitelná, ale zároveň ochuzuje lesní ekosystém - hlavně půdu. Pokud nedojde k biologické melioraci (opatření směřující ke zlepšení půdy, pozn. red.) změnou druhové skladby lesa, budoucnost lesů zde je ohrožena; bude docházet k další degradaci půdy a pěstování lesů bude čím dál tím složitější. Navíc čím vyšší nadmořská výška, tím horší podmínky pro pěstování lesa, jak je patrno v hřebenových partiích. Samozřejmě se o zlepšování stavu lesa již řadu let snažíme, ale určitě je třeba v tom ještě intenzivněji pokračovat. Dále zřejmě nastane i oteplování klimatu, což pro smrčiny také není pozitivní.

Lidovky.cz: A jak by ta budoucnost měla vypadat podle vás?

Z lesnického hlediska je třeba každopádně pokračovat se zvyšováním podílu dalších dřevin, kromě smrku. Nejdůležitější brdskou dřevinou je buk – zvyšování jeho zastoupení by mělo být absolutní prioritou. Další významné dřeviny, které by se měly ve větší míře zavádět, jsou jedle, dále v nižších polohách dub a na bohatších stanovištích pak javor a lípa. Buk a jedli je potřeba vnášet do porostů maloplošně. Na podporu přirozené obnovy těchto dřevin by pak mělo rozhodně dojít k dalšímu snížení stavů spárkaté zvěře (zejména jelenů).

Co se týče celkového pohledu na Brdy, tak podle mě by měly zůstat takové, jaké jsou – bez jakýchkoliv staveb, bez veřejných komunikací pro motorová vozidla, bez jakékoliv turistické infrastruktury. To vše může být v obcích vně CHKO, ale nikoliv uvnitř. Pak je naděje, že Brdy budou navštěvovat i nadále jen lidé, kteří mají rádi klid, samotu, odlehlost od civilizace, kteří nejsou kvůli tomu líní chodit pěšky. Přiznejme si, že Brdy nejsou nijak zvlášť atraktivní – ale atraktivní mohou být právě jen pro onu samotu, klid, odlehlost od civilizace. Proto by se uvnitř CHKO nemělo vůbec uvažovat o jakýchkoliv komerčních aktivitách. Také by nemělo být snahou kohokoliv nalákat do Brd co nejvíce návštěvníků.

Autor: