Pondělí 22. dubna 2024, svátek má Evženie
130 let

Lidovky.cz

Zabetonovaný průmysl. Mládek sedm měsíců tají jména odměněných úředníků

Česko

  5:00
PRAHA - Ministr Jan Mládek už sedmý měsíc odmítá zveřejnit jména úředníků, kterým udělil odměny. Nepomáhá ani judikát Nejvyššího správního soudu. „Ministerstvu je z veřejně dostupných zdrojů známo, že redakce následně získané informace v plném rozsahu zveřejňuje v novinách a na internetu,“ zní další z podivných argumentů.

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek odmítá zveřejnit jména odměněných úředníků. foto:  Viktor Chlad, Lidové noviny

Při nástupu do úřadu sliboval Jan Mládek (ČSSD), že ministerstvo průmyslu a obchodu bude pod jeho vedením lépe komunikovat. Ostatně právě proto si sebou tehdy do tiskového odboru slavnostně přivedl, jak avizoval, odborníky a profesionály. „Posílí transparentnost a otevřenost úřadu veřejnosti,“ prohlásil v březnu roku 2014.

Jak šel čas s ministerstvem průmyslu a obchodu

  • 28. listopadu 2014 - redakce zasílá žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
  • 18. března 2015 - ministerstvo po telefonické a e-mailové komunikaci zasílá dopis s tím, že lhůta pro stížnosti byla 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. "Z procesního hlediska je věc uzavřena," stojí v dopise.
  • 19. března - redakce zasílá novou žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
  • 7. dubna - ministerstvo v odpovědi na žádost zasílá anonymní seznam odměněných úředníků.
  • duben 2015 - redakce proti rozhodnutí ministerstva podala odvolání.
  • 11. května - do věci se dopisem vložil sám ministr Mládek. Celou věc prý rozhodl projednat. "Ministerstvo vyřídí žádost o poskytnutí informace ze dne 19. března 2015 ve lhůtě 15 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí," stojí v dopise.
  • 3. června - ministerstvo zaslalo rozhodnutí, ve kterém stížnost odmítlo. "Žádost se odmítá, a to v části, v níž je požadováno poskytnutí jmen, příjmení a konkrétních funkcí," napsala do dopisu ředitelka komunikace Mikešová.
  • KEDROŇ: Mládkovi úředníci? Experti na komunikaci, kterým trvá odpověď 111 dní

O pár měsíců později zaslal server Lidovky.cz na jednotlivé resorty žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím, kde se dožadoval informací o platech a odměnách vedoucích pracovníků za uplynulý rok. Na úřad ministra Mládka ji redakce zaslala konkrétně 28. listopadu.

Od listopadu do června

Žádost musí úřady podle zákona vyřídit do 15 dnů, pokud nestíhají, musí žadatele informovat o prodloužení lhůty. Redakce požadovala informace, tak jako u ostatních ministerstev, ve formátu Jméno - funkce - plat - odměny - zdůvodnění mimořádné odměny - počet odpracovaných měsíců. Jenže resort pod taktovkou Jana Mládka nereagoval: ministerstvo mlčelo v prosinci, lednu i únoru.

Po několika telefonech a e-mailech se ozvalo až 18. března. „Žadatel má možnost podat stížnost, a to do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. Jelikož jsme ve zmíněné lhůtě neobdrželi stížnost na vyřízení vaší žádosti, je od vypršení této lhůty věc z procesního hlediska uzavřena,“ konstatovala stručně ředitelka odboru komunikace Markéta Mikešová.

Server Lidovky.cz proto 19. března zaslal žádost novou, a 7. dubna přišla odpověď: „Ministerstvo poskytuje žadateli v příloze požadované informace, tj. informace, jaký plat a jaké odměny pobírali v roce 2014 náměstci a ředitelé odborů/sekcí ministerstva,“ napsala v průvodním dopise Mikešová.

A skutečně: přílohou zaslala tabulku platů včetně odměn za loňský rok. Seznam ale poslala anonymní, a proto z něj lze vyčíst jen minimum informací (viz tabulky). Například nejvyšší odměnu, a to 350 tisíc korun, inkasoval pro rok 2014 od svého šéfa náměstek schovaný pod číslem 11. O padesát tisíc méně pak získali náměstci kódovaní číslem 9 a 3. Za deset měsíců práce pak ředitel číslo 37 obdržel odměnu 229 tisíc.

Přehled platů a odměn náměstků
FunkcePlatPočet měsícůOdměna
Náměstek 1186 14012350 000
Náměstek 979 19011300 000 
Náměstek 380 95011300 000
Náměstek 179 33010200 000
Náměstek 677 33011200 000
Náměstek 779 1903200 000
Náměstek 879 19011200 000
Náměstek 474 190350 000
Náměstek 280 000240 000
Náměstek 579 800240 000
Náměstek 1076 000240 000

Server Lidovky.cz proto na ministerstvo podal v dubnu stížnost. Na tu už dopisem reagoval sám šéf úřadu Jan Mládek. „Přezkoumal jsem postup a rozhodl takto: ministerstvo vyřídí žádost o poskytnutí informace ze dne 19. března 2015 ve lhůtě 15 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí,“ stojí v dopise, který je datován 11. května.

Na začátku června pak redakce obdržela rozhodnutí. „Ministerstvo posoudilo, zda je možné žadateli poskytnout požadované chybějící informace o konkrétních jménech, příjmeních a funkcích a dospělo k závěru, že žádost musí být v této části odmítnuta,“ argumentovala v pětistránkovém dokumentu ředitelka komunikace Mikešová.

Vyšší soudní autorita

Redakce se přitom odvolávala na rozsudek Nejvyššího správního soudu z října 2014, kterým navíc potvrdil své dřívější rozhodnutí z roku 2011. Průlomový judikát říká, že platy zaměstnanců placených z veřejných rozpočtů není možné utajovat. Kvůli kontrole. „U vedoucích pracovníků a zaměstnanců s vlivem na rozhodování a finance informační povinnost trvá bez omezení,“ konstatoval soud s tím, že úřady musí zveřejnit také jména a zdůvodnění odměn (více čtěte ZDE).

  • Redakce se snažila zeptat také ministra Jana Mládka, proč už sedm měsíců odmítá jeho rezort jména poskytnout. Telefon měl ale vypnutý a na sms zprávy nereagoval. 
Stínový ministr financí Jan Mládek.

Jenže jak vyplývá z rozhodnutí ministerstva průmyslu a obchodu, české soudy pro ně nejsou, zdá se, dostatečnou autoritou. „Ministerstvo má v prvé řadě vážné pochybnosti o eurokonformitě výkladu vnitrostátního práva obsaženém v rozsudku Nejvyššího správního soudu,“ argumentovala Mikešová. A problematické je podle ní i to, že o informace žádali novináři. „Ministerstvu je z veřejně dostupných zdrojů známo, že redakce žadatele následně získané informace v plném rozsahu zveřejňuje v novinách a na internetu,“ dodala.

V závěru dopisu Mikešová ještě zmínila, že rezort průmyslu a obchodu je dostatečně transparentní. „Ministerstvo poskytuje v souladu s Listinou základních práv a svobod přiměřeným způsobem informace o své činnosti. V posuzovaném případě však dospělo k závěru, že žádné další požadované informace není možné poskytnout.“

Přehled platů a odměn ředitelů (nad 100 tisíc)
FunkcePlatPočet měsícůOdměna
Ředitel 3781 08010229 000
Ředitel 4881 40012200 000
Ředitel 5378 11012200 000
Ředitel 3156 67012190 000
Ředitel 5477 95012150 000
Ředitel 4940 9409150 000
Ředitel 3463 85012150 000
Ředitel 2572 6804150 000
Ředitel 2371 0906150 000
Ředitel 1252 90012150 000
Ředitel 574 2208150 000
Ředitel 4066 22012148 000
Ředitel 2858 24012145 000
Ředitel 157 64012140 000
Ředitel 2166 35012140 000
Ředitel 2254 85012140 000
Ředitel 5062 9009140 000
Ředitel 5162 0009140 000
Ředitel 4758 13012130 000
Ředitel 2960 60012119 500
Ředitel 4152 13012100 000

Podobný postup při zveřejňování platů a odměn zvolilo například ministerstvo zdravotnictví. Poté, co server Lidovky.cz upozornil na to, že odmítá zveřejnit jména, šéf rezortu Svatopluk Němeček (ČSSD) obrátil. To ministerstvo pro místní rozvoj, nyní pod vedením Karly Šlechtové (ANO), nechalo jména utajené. 

Tehdy se redakce obrátila na odborníky s dotazem, zdali je takový postup úřadu správný. „Jakékoli omezení práva na informace je třeba podle dnes již konstantní judikatury vykládat restriktivně,“ uvedl tehdy Pavel Mates, který se problematikou práva na informace zabývá. Podle jeho slov musí údaje zveřejnit každý, kdo je placen z veřejných peněz. A podobně také Oldřich Kužílek, autor informačního zákona, takový postup označil za „úřednickou rebelii“ (více čtěte ZDE).

Ministerské platy a odměny za rok 2014 na serveru Lidovky.cz

Jmenování Sobotkovy vlády.