10. srpna 2017 1:06 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Do krajiny kolem Osnice, Jesenice a Zdiměřic se vrací život

Do přírody kolem Jesenice se díky místním myslivcům podařilo vrátit i bažanta... | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Do přírody kolem Jesenice se díky místním myslivcům podařilo vrátit i bažanta... | foto: ARCHIV MAFRA

JESENICE (Středočeský kraj) Myslivost je právem požadována za národní kulturní dědictví , jejíchž náplní je trvalá ochrana přírody a zvěře v ní. Tvoří součást všech hospodářských činností prováděných člověkem v přírodě.

Myslivci v České republice hospodaří a chrání 69 druhů zvěře, z toho je 33 chráněno celoročně a 36 druhů lze omezeně lovit mimo dobu hájení. Fakticky vždy záleží na podmínkách konkrétní honitby. V Jesenici, Zdiměřicích a Osnici hospodaří myslivecký spolek Osnice, který má na starosti převážně polní honitbu. Je zde počítáno s drobnou, srnčí a černou zvěří. Činnost myslivců tu má mnohaletou tradici.

Za tuto dobu se krajina významně změnila. Hlavně v novém tisíciletí, kdy bylo okolí Prahy zasaženo masivní výstavbou a intenzivním zemědělstvím, došlo k velkému úbytku především drobné zvěře. Zvěř je mnohem více vyrušovaná pohybem lidí v průběhu celého dne, než dříve. Z tohoto důvodu se ustoupilo od honů na zajíce a koroptve. V současné době je v našem spolku 15 členů a hospodaří na 527 ha. Bohužel myslivců ubývá a mladých nepřibývá. Jejich rodiče je většinou nevedou k zájmu o přírodu a krajinu kolem nás. Masivně se odcizili přírodě.

Když jsem se sešla se členy našeho spolku, potvrdilo se mi, že myslivci jsou správnými lidmi na svých místech. Milují péči o zvěř, krajinu a kynologii. Dobrovolně tomu věnují velkou část svého volného času.

Předseda Bohumil Koblasa a člen Antonín Větrovec mi ukázali, jak se snaží do krajiny kolem Osnice, Jesenice a Zdiměřic vrátit život. I když mnoho občanů a obzvlášť jejich čtyřnozí mazlíčci jim tuto činnost značně ztěžují. Představili mi krásné zázemí pro 18 koroptví polních,které po odchovu putují do volné krajiny a šest párů zajíce polního, jejichž potomci se také stanou součástí světa kolem nás. Je o ně skvěle pečováno. A dokonce jsou již vidět první výsledky v podobě zvýšení stavu drobné zvěře.

Nedílnou součástí práce myslivců u nás je výsadba a následná péče o nové remízky a stromořadí s převažující užitkovou výsadbou, tak aby dávaly potravu. Je veliká škoda, že více mladých se nezapojuje do této činnosti, aby získali vztah ke krajině, kde žijí. Díky lidem kteří celý život zasvětili ochraně přírody a práci se zvěří, můžeme vidět v přírodě zajíce polního, bažanta obecného a při troše štěstí třeba i lišku obecnou. Není nic hezčího než pozorovat srnčí říji v letních měsících.

Děkuji těmto lidem za to, co pro nás všechny nezištně dělají. Buďte stálým vzorem a inspirací pro spoluobčany bez zájmu o okolí a přírodu kolem nás. Stále věřím, že jim jednou dojde, že ochrana krajiny a zvěře v ní je pro náš život to nejdůležitější. Lovu zdar!

SIMONA ŠMELHAUSOVÁ, radní města Jesenice, nezávislá

SIMONA ŠMELHAUSOVÁ, radní města Jesenice, nezávislá

SIMONA ŠMELHAUSOVÁ, radní města Jesenice, nezávislá

3 nejčastější úrazy dětí a první pomoc: Víte, jak se zachovat?
3 nejčastější úrazy dětí a první pomoc: Víte, jak se zachovat?

Hlídáte je jako ostříž, ale stačí vteřinka nepozornosti a neštěstí je na světě. Pád na hlavičku, opaření nebo vdechnutí předmětu patří mezi nejčastější úrazy dětí. Jak je správně ošetřit, aby následky byly co nejmírnější?

Najdete na Lidovky.cz