10. srpna 2017 1:38 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Za hodiny dřiny si guláš zaslouží

Třebeničtí myslivci hospodaří na 2200 ha honitby, jejíž převážná část se... | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Třebeničtí myslivci hospodaří na 2200 ha honitby, jejíž převážná část se... | foto: ARCHIV RADNICE

TŘEBENICE (Ústecký kraj) Všeobecně vžitá představa myslivce je ta, že jde do lesa nebo na pole a co se pohne, po tom střelí. Skutečnost je však diametrálně odlišná, alespoň u nás to určitě platí.

Myslivecké sdružení Třebenice bylo založeno v 50. letech minulého století a po celou tuto dobu je aktivním prvkem ochrany přírody a pomocnou rukou obce. V současnosti má 26 členů, mezi ně jsou počítáni i přespolní a tzv. čestní členové – lidé v pokročilém věku, kteří aktivně pracovali ve spolku celý život.

Naši třebeničtí myslivci hospodaří na 2200 ha honitby, jejíž převážná část se rozkládá v lesích na pravém břehu údolní nádrže Dalešice. Již 30 let soustředí část činnosti na odchov bažantů. K dispozici mají tři bažantnice, které v průběhu let vlastními silami postavili. Dále zděnou odchovnu s veškerým vybavením pro odchov raného stádia bažanta, ve které si zároveň zřídili pěkně vybavenou klubovnu. V těchto zařízeních ročně odchovají cca 3500 kuřat, která nakupují od dodavatele jako jednodenní. V průběhu honů je slovena asi polovina vypuštěných bažantů, stále jich tedy zůstává ve volné přírodě dostatek na to, aby všechny děti u nás věděly, jak bažant vypadá. Z ostatní zvěře je ročně střeleno průměrně 60 ks srnčího, 30 – 40 ks přemnožené černé zvěře, zajíci jsou loveni pouze jednou ročně pro potřeby tomboly plesu v počtu 15 ks.

Ročně aktivní členové spolku odpracují celkem 1800 brigádnických hodin (povinné brigády mají každou neděli dopoledne). Do těchto hodin nejsou započítány individuální povinnosti na zimním dokrmování zvěře, stavění vlastních krmelců jednotlivými členy atd. V rámci brigád se myslivci věnují údržbě bažantnic, remízků, opravám v lesích... Nedávno např. za pomoci firmy V-STAV a obce Třebenice opravili hráz a břehy zapomenutého a zarostlého lesního rybníčku, z něhož se nyní stalo krásné lesní zákoutí s posezením.

Každoročně v lednu sdružení pořádá tradiční myslivecký ples s hojnou účastí. Aktivně se též v případě potřeby podílejí na místních kulturních akcích – např. každoroční velké oslavě dne dětí, která je pořádána obcí za finanční podpory Nadace ČEZ apod.

Díky za myslivce a toleranci pro těch pár chvil, kdy se z nich stanou střelci – za všechnu pomoc přírodě a obci a dlouhé hodiny dřiny si ten guláš jistě zaslouží.

MILAN VOTAVA, Třebenice, nezávislý

MILAN VOTAVA, Třebenice, nezávislý

MILAN VOTAVA, Třebenice, nezávislý

Najdete na Lidovky.cz