9. května 2019 1:26 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Řád Bílého lva pro Antonína Švehlu

Jedna z mnoha soch připomínajících památku Antonína Švehly | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Jedna z mnoha soch připomínajících památku Antonína Švehly | foto: ARCHIV RADNICE

PRAHA 15 V naší městské části se narodilo více osobností, které se následně proslavily. Například František Xaver Dvořák (1858 - 1939), profesor, spisovatel a představitel katolické moderny, akademický sochař Vít Zdrůbecký (1923 – 1986), autor památníků, plastik a sousoší s dobovou tématikou nebo akad. malíř Jaroslav Chudomel (1929 – 2016), jehož díla jsou dobře známá u nás i v zahraničí.

Jednoznačně nejslavnějším rodákem z Hostivaře byl ministerský předseda Antonín Švehla (15.4.1873 - 12.12.1933) a blízký spolupracovník prezidenta T. G. Masaryka. Městská část Praha 15 se této osobnosti intenzivně věnuje od 90. let minulého století. Jedním z prvních počinů bylo navrácení názvu Švehlova sokolovna a přejmenování hlavní tepny, procházející Hostivaří, na Švehlovu ulici. Ještě v roce 2016 se nám podařilo pojmenovat novou ulici názvem U Švehlova altánu. V roce 2001 nechala radnice postavit pomník u křižovatky Na Groši, který se stal místem setkávání nejen jeho příznivců.

V roce 2003 byla vydána kniha Antonín Švehla a Hostivař, která pomohla přiblížit tuto osobnost a šířila osvětu mezi veřejností. Ve stejném roce jsem byl u vzniku Společnosti Antonína Švehly (SAŠ), jako jeden ze zakládajících členů. Od té doby neustále usilujeme o připomínání tohoto muže, který se významně zasloužil o vznik republiky, o pozemkovou reformu a vznik ústavy. Za uplynulých 25 let bylo uspořádáno mnoho výstav, otištěny desítky článků v časopise naší městské části Hlasatel.

V roce 2005 se uskutečnila výstava v anglickém městě Harlow včetně darování busty Antonína Švehly tamní radnici. V roce 2013 bylo instalováno pět informačních tabulí k místům, kde se narodil a žil, jako součást Stezky historií Hostivaře.

Pravidelně jsou pořádána setkání u Švehlova pomníku a hrobu v Hostivaři, kterých se zúčastňují významní hosté z celé republiky. Podle kresby autorky výše uvedené knihy byl vytvořen portrét na pamětní desku odhalenou v roce 2014 na vstupu do Národního zemědělského muzea na Letné.

Díky spolupráci se starosty obcí bylo znovu odhaleno několik Švehlových pomníků. Naposledy jsem byl na znovuodhalení jeho sochy v říjnu 2017 ve Staré Bělé, což je městská část Ostravy.

Dne 28. října 2016 jsem hovořil o Antonínu Švehlovi na Staroměstském náměstí. Tehdy se (na podporu Jiřího Bradyho) sešlo na pět tisíc lidí. Radnice v loňském roce k 950. výročí Hostivaře, 100. výročí vzniku republiky, 145. výročí narození a 85. výročí úmrtí Antonína Švehly, vydala knihu o jemu věnovaných pomnících Ze srdce a kamene.

Na můj podnět zastupitelstvo městské části schválilo a udělilo Antonínu Švehlovi čestné občanství in memoriam. Následně jsem inicioval propůjčení Řádu Bílého lva I. stupně in memoriam. Pan prezident můj návrh přijal a tuto skutečnost považuji za dosud největší úspěch, který jsme pro památku našeho slavného rodáka a za jeho zásluhy pro republiku mohli udělat.

MILAN WENZL, starosta MČ Praha 15, ANO

MILAN WENZL, starosta MČ Praha 15, ANO

MILAN WENZL, starosta MČ Praha 15, ANO