6. září 2018 1:40 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Táto, mámo, pojeďme spolu.

Jedním z velkých počernických úspěchů je zřízení přípravné třídy pro děti,... | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Jedním z velkých počernických úspěchů je zřízení přípravné třídy pro děti,... | foto: FOTO CHVALSKÝ ZÁMEK

HORNÍ POČERNICE  Městská část Praha 20 zřizuje pro obyvatele Horních Počernic čtyři základní školy s celkovou kapacitou téměř 2000 žáků. Zajistit jejich plynulý provoz a především pomáhat tvořit kvalitní vzdělávací program i doplňkovou činnost považuji v dnešní době za standard. Byť i to stojí značné úsilí všech zaměstnanců škol a nás na úřadě.

V Počernicích jsme ale chtěli nabídnout k základnímu vzdělání také něco navíc. Věřím, že pokud takovou možnost jako zřizovatel máme, je naší povinností ji realizovat.

Jedním z velkých počernických úspěchů je zřízení přípravné třídy pro děti, které dostaly odklad školní docházky. Pokud u nich pedagogicko psychologické vyšetření předpokládá, že k vyrovnání jejich vývoje pomůže začlenění do vzdělávacího systému, můžeme jim nabídnout docházku do tzv. přípravné třídy. Počtem dvaceti vyučovacích hodin se neliší od běžných prvních tříd, známkování v ní ale budete hledat marně. Má také jinou organizaci výuky, rozděluje se do kratších časových úseků se střídáním různých činností a#relaxačních aktivit. I proto jednu přípravnou třídu může navštěvovat maximálně 14 žáků.

Na co jsme hrdí, je zřízení městského psychologa, resp. psycholožky. Je zaměstnankyní odboru sociálních věcí a školství naší městské části a její náplň vychází nejen z blízké součinnosti se sociálně právní ochranou dětí, ale právě z denní spolupráce s našimi základními školami. Městská psycholožka pravidelně navštěvuje školy. Ve spolupráci s nimi je k dispozici při řešení problémů nejen dětem, které na území Horních Počernic plní povinnou školní docházku, ale také jejich zákonným zástupcům. O úspěšné práci psycholožky svědčí i její vytíženost, školy se ji postupně naučily využívat a nemine den, aby ji do některé nevolali na konzultaci.

Kromě velkých investičních i#neinvestičních projektů, často pokrývaných z různých dotací, pomáhá městská část počernickým školám i v drobnějších případech. Mám na mysli provozní dotace na knihy a školní pomůcky, vybavení moderními technologiemi nebo příspěvky na příměstské či pobytové tábory pro děti v Čechách i v zahraničí.

Za všechny tyto činnosti bych ale ráda zmínila projekt „Táto, mámo, pojeďme spolu“, který vznikl ve spolupráci škol s projektem Zdravá Městská část Horní Počernice a místní Agenda 21 a jenž jsme s radními v červnu schválili. Jeho cílem bylo uspořádat výlet na zajímavá místa pro celou rodinu. V nabídkách škol a mimoškolních zařízení totiž dlouhodobě chybí programy pro aktivní trávení času celých rodin, na které bychom v proměnách dnešní doby neměli zapomínat. Dvoudenní výlety na Frýdlantsko a do Posázaví za poznáním přírody a místní historie pomáhají navazovat lepší vztahy v rodině, ke škole a potažmo i k naší obci.

Hana Moravcová, starostka Prahy 20, Šance pro Počernice

Hana Moravcová, starostka Prahy 20, Šance pro Počernice

HANA MORAVCOVÁ, starostka Horních Počernic, Šance pro Počernice

ZE ŽIVOTA: Manželský maraton, nebo překážkový běh?
ZE ŽIVOTA: Manželský maraton, nebo překážkový běh?

Jmenuju se Iva a v listopadu jsem nastoupila do redakce eMimina. Rozhodla jsem se vystoupit z anonymity a podělit se s vámi o svůj příběh, tentokrát na téma manželství. Můj deníček není nijak výjimečný, není ani pesimistický, ani vyloženě optimistický. Možná se v některých slovech taky najdete. :)

Najdete na Lidovky.cz