6. září 2018 1:42 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Bez podpory partnerů by to nešlo

Do dění ve škole obec zapojuje i veřejnost, rodiče a ostatní příbuzné žáků | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Do dění ve škole obec zapojuje i veřejnost, rodiče a ostatní příbuzné žáků | foto: ARCHIV RADNICE

DOLNÍ DUBŇANY (Jihomoravský kraj)  Péče o školáky je jednou z dílčích oblastí, kterými se obec zabývá.

Jako starostka obce se každoročně účastním zahájení školního roku, pravidelně se koná v podvečer před školní budovou. Tento čas byl zvolen proto, aby se zahájení mohlo zúčastnit spolu s dětmi co nejvíce rodinných příslušníků.

Po několik uplynulých let jsme v době hlavních prázdnin vždy rekonstruovali školní budovu. Zajistili jsme výměnu oken a zateplení budovy, nové osvětlení, elektroinstalace, přístavbu nářaďovny k tělocvičně – to vše přispělo ke zlepšení pracovního prostředí žáků. Tyto opravy včetně pořízení žákovských lavic a židlí byly spolufinancovány našimi dlouholetými partnery – Jadernou elektrárnou Dukovany, Nadací ČEZ a Jihomoravským krajem. Bez jejich podpory by některé z rekonstrukcí nebylo možno provést.

Žáci školy na oplátku vystupují na kulturních akcích obce, například na vítání občánků, festivalu dechových hudeb, módní přehlídce a dalších.

Obec se spolupodílí na pořádání kulturních a sportovních akcí jako jsou například dětský den, mikulášská nadílka, stezky odvahy, Malý festival loutky. Ve volném čase mohou děti využívat dvě dětská hřiště.

Prostory obecního úřadu slouží jako zázemí spolku MaDěRa, který pro chlapce a dívky pořádá tvořivé dílničky a různé soutěže.

Obec se také finančně podílela na zapojení školy do projektu Nový začátek v oblasti inkluzivního vzdělávání v oblasti Moravskokrumlovska, z něhož je financován mimo jiné školní asistent.

Rozloučení s páťáky probíhá tradičně na veřejné školní akademii poslední den školního roku. Všichni obdrží na památku knihu.

Na závěr bych ráda poděkovala všem partnerům, kteří nám finančně pomáhají naše akce realizovat.

Jana Mašková, starostka obce Dolní Dubňany, SNK Dolní Dubňany

Jana Mašková, starostka obce Dolní Dubňany, SNK Dolní Dubňany

JANA MAŠKOVÁ, starostka obce Dolní Dubňany, SNK Dolní Dubňany

Najdete na Lidovky.cz