5. dubna 2018 1:28 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Nechceme být malinkým státem ve státě

Exkurze starostů a zastupitelů MR Lipensko v MAS Slavkovské bojiště u Mohyly... | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Exkurze starostů a zastupitelů MR Lipensko v MAS Slavkovské bojiště u Mohyly... | foto: ARCHIV RADNICE

VESELÍČKO (Olomoucký kraj)  Jak se mají chovat vesnice v regionu vedle padesátitisícového města, které má své vlastní problémy a zároveň vedle osmitisícového maloměsta? Jít svou vlastní cestou a snažit se navzájem pomáhat v oblastech, kde to jen jde.

Příklady měst Přerova a Lipníka nad Bečvou jasně ukázaly, že princip obcí s rozšířenou působností je politicky mrtvý, protože jejich starostové a zastupitelstva jsou voleni pouze občany města nikoliv regionu a jejich zájem se orientuje pouze na vlastní území.

Jediným řešením je živá a dobrovolná spolupráce obcí. V Moravské bráně začala díky programu LEADER, kde se nejprve ustavila v roce 2007 místní akční skupina (MAS) Záhoří-Bečva, která - podobně jako v celé zemi - vytvořila partnerství veřejné správy, podnikatelské sféry a neziskového sektoru, aby využila Programu rozvoje venkova 2007-2013. Posléze se v roce 2013 transformovala do MAS Moravská brána a za účasti veřejnosti vznikla strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020. Regionů MAS je v tuzemsku 180 a na svém území spravují pro žadatele pět evropských operačních programů – jeden je integrovaný, další se zabývají tématy jako je životní prostředí, vzdělávání, zaměstnanost a nesmím zapomenout na program venkovský.

Vedle místní akční skupiny začalo souběžně vznikat spojenectví veřejné správy. Zatímco místní akční skupina se věnuje zejména administraci dotací a prohloubení spolupráce mezi školami (tzv. místní akční plány vzdělávání), starostové založili v roce 2016 nový dobrovolný svazek obcí Moravská brána. Impulsem ke vzniku bylo využití dvou projektů meziobecní spolupráce od Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv. Nyní Dobrovolný svazek obcí Moravská brána zřizuje Centrum společných služeb, jehož manažerka (neuvolněná starostka) pomáhá vesnicím s právními spisy a specialista řeší nakládání s odpady, jež je prioritou regionu. Svazek nyní tvoří vlastní plán odpadového hospodářství se snahou omezit směsný komunální, posílit tříděný, rozhodovat o výběru svozových firem a řešit budoucí ukládání odpadu s vizí oběhového hospodářství.

Dobrovolný svazek obcí Moravská brána rovněž založil podnikatelsko-zaměstnanecké družstvo a nově se jako celek zapojil do projektu Sdružení místních samospráv na zajištění evropského nařízení pro ochranu osobních údajů a koordinuje tuto službu pro 42 subjektů ze 47 možných radnic a škol v území.

Spolupráce je pro venkovské obce důležitá, ať už kvůli setkávání starostů a občanů z různých obcí na sportovních a kulturních akcích v malých mikroregionech (Lipensko, Pobečví a Záhoří), na studijních cestách za sdílením zkušeností v jiných regionech, nebo při velkých projektech jako je vznik venkovského odpadového svazu či založení turistické destinace. Bez této spolupráce by se obce neměly možnost rovnoměrně rozvíjet a namísto zdravého směřování a vzájemné pomoci by docházelo k tomu, že se každá z nich postupně stane malinkým státem ve státě. Bez zkušeností, které už dávno mohly získat díky příkladům z praxe jiných.

TOMÁŠ ŠULÁK, starosta obce Veselíčko, TOP09

TOMÁŠ ŠULÁK, starosta obce Veselíčko, TOP09

TOMÁŠ ŠULÁK, starosta obce Veselíčko, TOP09

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Najdete na Lidovky.cz