26. ledna 2008 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

Nové vojenské rekvizice na Moravě

  • Poslat
  • Tisk
  • Redakce

Lidové noviny 26. ledna 1918 

Ač prvé vojenské rekvizice sotva skončily a soupisy byly sotva spočítány, chystají se na celé Moravě nové vojenské rekvizice. Tyto mají se začít od pondělka za týden, tj. 4. února. Není však vyloučeno, že začnou dříve. Vojsko pro ně je již na Moravě. Jsou to tentokrát většinou Maďaři.

Co hodlají vídeňští páni zase na Moravě zrekvírovat, ví sám Bůh, neboť důkladné rekvizice byly sotva skončeny. Při soupisech, které se při posledních rekvizicích prováděly, spočítalo se vše přesně a co jednotlivému zemědělci přebývalo, to se mu odebralo. Nezvylo tudíž na venkově kromě zásob, na něž mají zemědělci právo pro výživu sebe a své rodiny, nic.

Co chtějí tedy zrekvírovat? Budou prý odebírat jednak přebytky, které vznikly nyní snížením dávky u samozásobitelů a mimoto budou prý brát zemědělcům zásoby na několik neděl před žněmi, jak to provedli loni. Zdá se nám trochu divoké sahat již nyní v lednu k tomuto krajnímu opatření.

Půjde-li to takhle dále, budou páni musit asi sami zjara orat a set, neboť zemědělci nebudou mět co sít a mimo to nebude lidí, aby pole obdělali. Zvlášť zruší-li se podle prohlášení ministra zeměbrany šmahem sproštění nejmladších ročníků od 18 do 24 let. Jsouť tito mladí hoši namnoze kromě starců jedinými mužskými silami při zemědělství. To čekají, jak vidět z těchto věcí, těžké doby.

Najdete na Lidovky.cz