31. května 2018 1:23 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Každý si musí uvědomit svou vlastní odpovědnost

  • Poslat
  • Tisk
  • Redakce
  • 0Diskuse
Novosedlicím se loni za vytříděný odpad vrátilo 300 tisíc korun. S... | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Novosedlicím se loni za vytříděný odpad vrátilo 300 tisíc korun. S... | foto: ARCHIV RADNICE

NOVOSEDLICE (Ústecký kraj)  Na území obce (žije u nás necelých 2 140 obyvatel) se potýkáme s obdobnými situacemi týkajícími se odpadového hospodářství jako v jiných městech. Trápí nás nárůst produkce odpadu a také černé skládky.

Kromě popelnic na směsný komunální odpad máme kontejnery na tříditelné složky, jako je papír, sklo, plast, nápojové kartony, dále drobný elektroodpad, kov, textil. Zajišťujeme i bezplatný sběr nebezpečných částí komunálního odpadu.

Bioodpad svážíme vlastním autem a dále také po dohodě s občany zdarma odvážíme objemný odpad na náš obecní sběrný dvůr. Lidé platí paušální poplatek za popelnice, na náklady spojené s nakládáním s odpady obec v roce 2017 doplácela ještě z vlastních zdrojů, částkou kolem 1,5 milionu korun. Zpět za vytříděný odpad jsme za minulý rok inkasovali téměř 300 tisíc korun, z čehož plyne, že lidé třídí. Výsledek nám však deformují organizované skupiny, které nám kontejnery vybírají a odpadky odvážejí do sběren. V tomto ohledu nám již pomáhá nově zbudovaný kamerový systém v obci.

Jak občany motivovat, aby třídili více, lze třemi způsoby. Legislativně (vyhláškou výše poplatku), navýšením financí (zvýšením počtu sběrných hnízd, investice do prostředků usnadňujících třídění) nebo prostým informováním. Občanům chceme předkládat jasná čísla a vysvětlovat jim, že třídění znamená snížení nákladů obce. Z toho pak plyne minimální zvyšování, zachování, a nebo snížení stávajícího poplatku na občana. Namísto represivních nařízení či investování nadměrných financí tedy jdeme cestou výchovy. Protože rok 2024, ke kterému sněmovna schválila zákaz skládkování směsného komunálního a recyklovatelného odpadu, se blíží, každý si musí uvědomit vlastní odpovědnost. Na druhou stranu je nutné potlačit individualismus a přijmout princip kolektivní solidarity, neboť vždycky bude někdo třídit méně než ten druhý (zde by mohl do určité míry pomoci systém sociální kontroly).

Ke komunikaci s občany využíváme kromě osobního kontaktu různé informační kanály, jako je např. obecní web, tištěný občasník Novosedlický zpravodaj a velmi se nám osvědčuje využití sociální sítě. Na facebooku přinášíme aktuální informace o hospodaření na úseku odpadů, za jejich třídění jim zde také děkujeme a motivujeme je k další spolupráci.

Řešení odpadového hospodářství vyžaduje komplexní a velmi široký přístup, unikátní pro každé město či obec. Zcela spravedlivý motivační systém jen těžko najdeme, ale lidé potřebují jasné informace, konkrétní čísla a vlastní pozitivní přístup, bez něhož nám nepomůže žádné navýšení kontejnerů na tříděný odpad.

ŠTĚPÁN TÜRB, místostarosta obce Novosedlice, nezávislý za sdružení NDA - Novosed
  • 0Diskuse