4. října 2018 1:58 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Pomohlo by méně papírování a více času na práci

Jesenice leží v Praze - západ | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Jesenice leží v Praze - západ | foto: ARCHIV

JESENICE (Středočeský kraj) Jedna moje kamarádka mi kdysi říkala: „Starostové jsou jediní politici, kterých si vážím, mají těžkou a náročnou práci a opravdu ji musí udělat.“

Sama starosty označuji za dělníky politiky. Jsou sice volení z řad běžných občanů, ale ve starostovně na ně padne tíha stovek zákonů, ve kterých se mnohdy obtížně orientují i specializovaní právníci.

Každé čtyři roky probíhá výměna vedení v 6,5 tisících města a obcí České republiky. Medián velkosti jedné obce je 420 obyvatel. Znamená to, že většina je velmi malých a jejich starostové svoji práci vykonávají většinou společně se svojí běžnou profesí, která je často velmi odlišná od práce ve veřejné správě. Všichni se však musí orientovat v rozsáhlé právní úpravě, mít základní znalosti o hospodaření obce, vyplňovat desítky výkazů všem možným institucím a to bez dalších zaměstnanců. Jednoznačně by proto pomohlo snížení administrativní zátěže obcí a dále pak i zjednodušení legislativy nebo vznik instituce, která by dokázala profesionálně pracovat pro města a obce, a nahradit tak profesionální úředníky, kterých je velmi málo.

V každém případě by bylo pro práci starosty velmi přínosné, aby se mohl orientovat na strategické vedení obce a nezatěžovat se rozsáhlou zákonnou administrativou, která nemá s vedením města a přínosem pro jeho obyvatele nic společného.

Čtyři roky jsou ¨rovněž velmi krátká doba na to, aby se dokázal zrealizovat větší investiční projekt od prvotní myšlenky až například po kolaudaci. Než se nově zvolení zástupci na radnici rozhlédnou, už jejich volební období pomalu končí. Pro zlepšení práce by tedy jednoznačně přispělo také prodloužení volebního období na šest let, jak je běžné v okolních státech. Občané by pak lépe mohli posoudit, zda jsou jimi zvolení zástupci schopni své volební sliby realizovat.

RADKA VLADYKOVÁ, starostka Jesenice, ANO

RADKA VLADYKOVÁ, starostka Jesenice, ANO

RADKA VLADYKOVÁ, starostka Jesenice, ANO