30. května 2019 1:47 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Jednodušší administrativa by zrychlila výstavbu vodních děl

U řeky to tak na první pohled nevypadá, ale sucho je vážný problém, který se... | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy U řeky to tak na první pohled nevypadá, ale sucho je vážný problém, který se... | foto: ARCHIV RADNICE

NÁCHOD (Královéhradecký kraj) Sucho nás bezpochyby trápí v rámci celé republiky, zanechává škody na zemědělství a ničí i přirozenou vegetaci.

Bohužel se suchu letos nevyhneme ani v Náchodě. I proto je pro mě řešení tohoto problému jednou z priorit. Pracovat se s ním bezpochyby musí nejen lokálně, ale je žádoucí přijmout i celostátní opatření ke snížení jeho dopadu.

Jedním z prvních kroků, který považuji za důležitý, je posílení kapacity pro zadržování vody v krajině. V současnosti jsou stavby vodních děl, která k zachycování vody slouží, zatěžovány zbytečnou a zdlouhavou administrativou a to k navýšení jejich počtu rozhodně nepřispívá. Je nutné proces jejich výstavby co nejvíce zjednodušit. Proto jsem již v únoru společně s kolegy z poslanecké sněmovny předložil návrh novely stavebního a vodního zákona.

Podle našeho návrhu by se tak budování malých vodních děl a terénní úpravy sloužící k zachycování vody měly zařadit do jednoduššího režimu územního souhlasu, namísto územního rozhodnutí, jak je tomu nyní. Jinými slovy – místo stavebního povolení, jehož vystavení často trvá i několik let, bude stačit zjednodušený souhlas stavebního úřadu. Znamená to navíc, že souhlas stavebního úřadu by měl být udělen na základě kladného stanoviska vodoprávního úřadu.

Sněmovna již náš návrh v prvním čtení schválila. Věřím proto, že již brzy pocítíme zjednodušení celého procesu výstavby, a podpoříme tak budování malých vodních děl. Naší ambicí je zkrátit lhůty z řádů let na pouhé měsíce. Doufám, že se nám to podaří co nejrychleji a suchu se nám bude čelit o něco lépe.

JAN BIRKE, starosta Náchoda, ČSSD

JAN BIRKE, starosta Náchoda, ČSSD