Pátek 30. července 2021, svátek má Bořivoj
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Otakar Červený: Úspěšný výrobce dechových nástrojů, který zakládal československé legie v Rusku

Kalendář hrdinů

  5:00
PRAHA - Cukrovarnická krize vyhnala Otakara Červeného za prací do Ruska. A ještě že tak. Mohl tam tak výrazně napomoci založení České družiny. Pomohly mu k tomu i dobré kontakty s armádou, které prodával dechové nástroje. Z Ruska zpět do Československa ho vyhnala až bolševická revoluce.

Pomáhali vzniku armády. Na východní frontě velké války se první česká jednotka zformovala na Ukrajině. Na snímku jsou členové kyjevského českého komitétu v září 1914. Sedící Vondrák, Dědina, Jindříšek, Červený, Paul. V uniformě Z. Rajman, styčný důstojník České družiny. foto: FOTO VHÚ

Na stránkách tohoto seriálu se setkáváme s těmi, kteří jako legionáři bojovali se zbraní v ruce na frontách první světové války za svobodu naší země. Legie by však nevznikly nebýt mnoha krajanů, kteří podporovali jejich zrod a finančně a materiálně zabezpečovali jejich existenci. Nejvíce krajanů žilo před válkou v Rusku. 

Přicházeli tam jako úředníci poboček českých bank a úvěrních ústavů, zástupci našich strojíren, odborníci z různých odvětví hospodářství a také jako rolníci. Mnozí tam založili své firmy a během let dosáhli významného společenského postavení, navazovali obchodní styky, rozvíjeli kontakty a vazby na carské úředníky. Již na samém počátku války neváhali myšlence samostatného českého či československého státu poskytnout svůj majetek i své konexe.

Dodávky pro armádu

Jedním z těch, kteří se významně zasloužili o zformování zahraničního odboje v Rusku a o založení České družiny, byl Otakar Červený.

Studoval na pražské polytechnice. I když studia nedokončil, uplatnil své vědomosti v českých cukrovarech. Cukrovarnická krize jej však donutila hledat práci v Rusku. Zásadní změnu v jeho životě přinesl rok 1887. Tehdy jeho otec a oba bratři rozhodli, aby v Kyjevě zřídil a následně vedl filiálku rodinné firmy V. F. Červený & synové na výrobu dechových nástrojů. 

Téměř 40letý (narozen 14. ledna 1850 v Hradci Králové) Otakar z ní vybudoval dobře prosperující závod, který dodával dechové nástroje kapelám ruské armády. Armádní dodávky jej mnohokrát zavedly do Petrohradu, kde vedl jednání s vysokými úředníky a navázal četné kontakty s vlivnými osobami carského dvora. Souběžně s tím se stále více zapojoval do spolkového života krajanské komunity, kde získal respektované postavení.

Banner kalendář hrdinů.

Po vypuknutí války inicioval mimo jiné vyslání deputace k carovi s žádostí o zřízení české vojenské jednotky, podílel se na kampani vyzývající Čechy a Slováky ke vstupu do formující se české dobrovolnické družiny a zúčastnil se její slavnostní přísahy a svěcení praporu. Jako čelný představitel krajanského hnutí tlumil vzájemnou nevraživost mezi činiteli jednotlivých krajanských center a neúnavně finančně podporoval vytváření legií. Se svou manželkou spolufinancoval zřízení lazaretu pro raněné a nemocné legionáře v Kyjevě.

Po bolševické revoluci se výrazně zhoršilo postavení našich krajanů v Rusku. Poté co na počátku roku 1918 dobyly sovětské oddíly Kyjev, byl Otakaru Červenému zkonfiskován majetek a zablokován účet v bance. Situace se pro něj a jeho manželku stávala neúnosnou. Do vlasti se dostal prostřednictvím ukrajinského červeného kříže až v březnu 1921.

Po návratu pracoval v Úřadu pro zahraniční obchod. Otakar Červený zemřel 8. září 1930 v Praze.

Seriál Kalendář hrdinů vzniká ve spolupráci s VHÚ Praha

Seriál Kalendář hrdinů vzniká ve spolupráci s VHÚ Praha

Autor: