Neděle 3. prosince 2023, svátek má Svatoslav
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Zdraví

Současné vakcíny organismu neškodí. Všechny jsou si rovny, říká odborník

Ruská vakcína Sputnik V. foto: Reuters

Rozhovor
Vakcíny proti nemoci covid-19 vyrábí více firem. Která je král? „Jednička není, jsou si rovny,“ míní plukovník MUDr. Roman Chlíbek, předseda České vakcinologické společnosti a profesor Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové.
  5:00

LN Vezmeme-li dostupné vakcíny schválené EMA – AstraZeneca, Moderna, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson – a dejme tomu i Sputnik V ve schvalovacím řízení, je některá ze všech úhlů vnímaných medicínským odborníkem jedničkou?
Určitě ne. Všechny doposud schválené vakcíny lze považovat za rovnocenné a srovnatelné, zejména co se týká účinnosti na závažný průběh nemoci covid-19, hospitalizace a úmrtí. Podobně srovnatelná je i bezpečnost a výskyt očekávaných nežádoucích účinků po očkování.

Pfizer, nebo AstraZeneca? V Česku zatím není možné vybrat si vakcínu, fungují ale všechny

LN Lidé jsou citliví na jakoukoli zprávu o vakcínách, jejich účincích, původu… Stačí, aby se objevila informace, že jedna je méně vhodná pro osoby nad 55 let. Obsahují vakcíny tak výrazně odlišné látky, že některé jistému věku škodí?
Žádná látka obsažená v současných vakcínách nemůže škodit lidskému organismu. Potvrdily to jak výsledky sledování bezpečnosti v rámci registračních studií, tak velké zkušenosti z rutinního používání a poregistračních studiích s miliony očkovaných jedinců. Nelze vůbec říci, že by nějaká látka či složka vakcíny škodila mladším, či naopak starším lidem.

LN K obavám ale došlo…
V počátcích každého očkování není ihned dostatek specifických údajů například o jeho účinnosti na úzce vymezené věkové skupiny osob. Proto zde zprvu – u vakcíny AstraZeneca – nastaly pochyby o její efektivitě u seniorů. Ty se ale rozptýlily, jakmile se objevila jasná data potvrzující vysokou účinnost zmíněné vakcíny i u této věkové kategorie.

LN Lze říci, že ta a ta vakcína je lepší pro astmatika či kardiaka?
Rozhodně nelze, protože to prostě není pravda. Všechny výše zmíněné vakcíny mají prokázánu srovnatelnou účinnost na osoby s přidruženými onemocněními. Nejsou žádné důkazy, že by určitá z vakcín byla lepší či horší pro chronicky nemocné lidi.

LN Trochu finanční spekulace… Lidé jsou navyklí měřit kvalitu cenou. Čím je vakcína dražší, tím bude lepší, ano?
V případě covid-19 vakcín určitě ne. Vše je zde otázkou nakupovaných objemů a rychlostí dodávek. V Evropě se podařilo dosáhnout jedné z nejnižších cen za vakcíny ne proto, že by byly nekvalitní, ale proto, že se udělala velká společná objednávka pro všechny evropské státy. Daní za to je pomalejší zásobování a dodávky…

LN A Izrael?
Izrael provedl rychlé objednávky s dodáním velkých objemů v krátkém čase, ale také cenu vakcíny má trojnásobně vyšší, než je v Evropě.

LN Aktuálně je doba, kdy je třeba proočkovat rizikové skupiny obyvatel. Z nich byly děti jako „specifické osoby“ vyloučeny, chystá se nějaká vakcína vhodná pro ně?
Ano, chystá. Aktuálně probíhá řada studií s očkováním dětí od tří let věku, od dvanácti let věku a tak podobně. Bez vakcíny pro děti nelze minimalizovat dopady epidemií a též jejich možné opakování v budoucnu.

LN Má očkování proti onemocnění covid-19 ve výhledu patřit k povinné sérii dětského očkování typu záškrt, černý kašel…?
Rozhodně nikoli. Očkování proti covidu-19 se pravděpodobně stane součástí běžných – rutinních – očkování, možná v sezónních intervalech, ale věřím, že to bude vždy pouze na principu dobrovolnosti. Budeme-li mít k dispozici vakcíny, není potřeba budovat přirozenou imunitu pomocí prodělání nákazy spojené s rizikem komplikací, hospitalizací a úmrtím.

LN Je účelné před očkováním proti covidu-19 zjistit u klienta objem jeho vlastních protilátek?
Je to zcela zbytečné a žádná odborná vakcinologická společnost něco podobného ani nedoporučuje. Výsledek totiž nic neřekne… Očkují se lidé, kteří protilátky mají, i lidé, kteří je nemají. Není známa přesná výše protilátek, která chrání před další infekcí, a navíc, protilátky individuálně v čase klesají u každého jinak.

LN Takže z hladiny protilátek v krvi pacienta se nedá určit, kdy by měl dostat vakcínu?
Ani u člověka s protilátkami nelze na základě jednoho vyšetření určit, za jak dlouho by se měl nechat očkovat. Musel by vyšetření pravidelně opakovat, což je neúčelné. V tomto případě jde totiž více o finanční přínos pro laboratoře než o výhodu pro pacienta.

LN Domníváte se, že proti onemocnění covid-19 se objeví ještě jiná, čímsi mimořádná vakcína?
Nedomnívám, protože mRNA vakcíny jsou natolik mimořádné, že jen obtížně mohou být překonány. Co se může objevit, to jsou nové cesty podání vakcín, například slizniční – do nosu – nebo s využitím nanotechnologií či mikrojehliček.

Autor: