24. ledna 2019 1:36 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Proměníme park na Karlově náměstí

Park na Karlově náměstí čeká proměna na základě architektonické soutěže | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Park na Karlově náměstí čeká proměna na základě architektonické soutěže | foto: ARCHIV MAFRA

PRAHA  Revitalizace čeká šedesát hektarů cest, zeleně i vodních ploch napříč Prahou

Nastalá klimatická změna je skutečností, kterou nelze přehlížet zvláště ve městech, kde jsou a budou změny teplot stále znatelnější. Je potřeba na ni myslet při všech úpravách veřejných prostranství. Tedy zejména zvyšovat množství zeleně, vysazovat nové stromy a nesmíme zapomenout na vodní prvky, pítka či fontánky. Vzniknou zelené střechy a zrevitalizujeme maximum možného.

Zhoršená kvalita ovzduší trápí Pražany dlouhodobě. Hlavním zdrojem znečištění je doprava. V tomto roce se proto zaměříme na možnost vyhlásit nízkoemisní zónu, důslednější kontroly filtrů pevných částic v autech nebo na omezení množství naftových motorů na Vltavě v době smogu.

Každý Pražan bude mít možnost dozvědět se, jak snížit ve své domácnosti množství odpadů. Konkrétním příkladem je možnost objednat si popelnici na zelený odpad. Propracovanější bude sběr tříděného odpadu. Připravíme konkrétní podobu Re-use centra, které nabídne možnost dalšího využití vyřazeným kusům nábytku a dalším předmětům. Pražané budou mít další příležitosti používat vratné kelímky na nápoje při kulturních akcích.

Pokračovat budeme v přípravě příměstských parků Trojská kotlina a Soutok. V botanické zahradě bude vybudován nový vstupní areál, který návštěvníkům poskytne vyhovující a komfortní zázemí vstupní haly.

V samotném centru Prahy nás čeká start unikátní a velmi citlivé rekonstrukce památkově chráněného parku na Karlově náměstí, které patří mezi největší v Evropě. Jde o náročný projekt, který zabere minimálně následující čtyři roky a je spojen i s celkovými úpravami náměstí. Letos bude připraven projekt na základě vítězného návrhu v soutěži.

Revitalizace čeká na další cesty, parky a vodní plochy. Dlouho očekávané obnovy sítě cest se dočká východní část Letenských sadů. Zahájíme třetí etapu revitalizace parku U Čenku mezi sídlištěm Černý Most a Dolními Počernicemi, kde budou na bývalém poli založeny trávníky a sady historických ovocných dřevin. V plánu je také oprava břehů přilehlého rybníka Martiňák. Další rybník přibude v Bohnickém údolí, ten je budován jako zcela nový, v místě bývalé čistírny odpadních vod. Půjde o již sedmdesátou revitalizovanou vodní plochu na území hlavního města Prahy. A do třetice se bude dokončovat obnova velkého Lítožnického rybníka v Dubči.

Za zmínku stojí také revitalizace Svépravického potoka mezi Xaverovským a Biologickým rybníkem v Horních Počernicích, kde založíme i nový lesopark. Obnovy se dočká také značně zpustlý sad v Hostavicích, který město loni koupilo od soukromého majitele. V Satalicích bude nově založena plocha veřejné zeleně - les Arborka. Zde kromě výsadeb desetitisíců stromků budou založeny i louky a bude dokončena základní síť cest, která zde úplně chyběla. V neposlední řadě zmíním oboru Hvězda, kde bude pro návštěvníky zřízeno nové veřejné WC a dětské hřiště.

Jen pro zajímavost, všechny tyto projekty mají celkovou rozlohu okolo 60 hektarů. Na dalších 58 přírodně cenných místech o rozloze 90 ha se budou i nadále pást ovce a kozy, a tak je ekologicky udržovat zachovalá.

Věřím, že tyto a spousta dalších projektů, výrazně přispějí ke zkvalitnění života Pražanů a návštěvníků hlavního města a budou se v něm cítit příjemně, což je mojí prioritou.

PETR HLUBUČEK, náměstek Hl. města Prahy, Spojené síly pro Prahu

PETR HLUBUČEK, náměstek Hl. města Prahy, Spojené síly pro Prahu

PETR HLUBUČEK, náměstek Hl. města Prahy, Spojené síly pro Prahu