Úterý 18. června 2024, svátek má Milan
  • Premium

    Získejte všechny články
    jen za 89 Kč/měsíc

  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
130 let

Lidovky.cz

Zdraví

Spánek zhoršují stres i nedostatek pohybu. U obézních lidí je chrápání častější problém, říká odborník

Jan Klozar foto: LaserPlastic

Rozhovor
Praha - Proč by do ložnice nemělo pronikat světlo, co je to spánková hygiena a jak může zlepšit spánek? Na všechny tyto otázky odpovídá specialista v oboru ORL Jan Klozar.
  5:13

Lidovky.cz: Proč má dnes tolik lidí problém se dobře vyspat – jde o „civilizační nemoc“, nebo je na vině spíš naše nedisciplinovanost a špatné návyky?
Domnívám se, že jde o kombinaci faktorů: stres, nedostatek pohybu a bezesporu i životní styl.

Lidovky.cz: Jaké jsou hlavní příčiny poruch spánku a jaké cesty vedou k jeho zlepšení?
Kromě zmíněných faktorů se u nemalé části pacientů na nekvalitním spánku podílejí i poruchy dýchání ve spánku. V této souvislosti je důležitá diagnostika ve spánkové laboratoři. Teprve po stanovení příčin poruch spánku je možné určit terapeutický postup. V případě, že zjistíme, že jde o spánkové apnoe, je na místě léčba. Tento stav totiž představuje pro pacienta zvýšená zdravotní, především kardiovaskulární rizika a významně ovlivňuje i kvalitu jeho života.

Covid zmrazil léčbu nespavosti. Bez ní ale pacientům hrozí infarkt, deprese či demence

Lidovky.cz: Proč se nespavost s věkem zhoršuje?
To má několik příčin. Ve vyšším věku je častější výskyt chorob, které mohou spánek ovlivňovat, starší pacienti také berou více léků, které se na nespavosti mohou podílet. Bez ohledu na to ale dochází ve stárnoucím organismu ke změnám, které přispívají ke zhoršení kvality spánku.

Například dochází k narušení cirkadiánního rytmu – jednoho z biorytmů spočívajícího ve střídání spánku a bdělosti - což může vést k tomu, že lidé chodí spát později a vstávají stále dříve. Mění se i architektura spánku, kdy ubývá hlubších stádií, takže člověka snadno vzbudí podněty přicházející z vnějšku. Někdy se uvádí, že od středního věku přicházíme za každou dekádu skoro o půl hodiny spánku.

Lidovky.cz: A proč mužům chrápání kazí jejich milostný život?
To přesně nevíme, ale opravdu tomu tak v některých případech bývá. Konkrétně u poruch dýchání ve spánku může jít o dvě okolnosti. Chrápání může u některých párů vést k odděleným ložnicím, což mívá na jejich intimní život samozřejmě vliv. A za druhé: spánkové apnoe a na ně navazující probouzecí reakce vedou k narušení architektury spánku. Rozbitý a přerušovaný spánek je neosvěžující, pacienti trpí zvýšenou denní spavostí, klesá jejich výkonnost fyzická i duševní. S tím je spojena i ztráta libida a u mužů také erektilní dysfunkce.

Lidovky.cz: A jak je to s chrápáním? Proč lidé vlastně v noci chrápou? Co mají za obtíže?
Chrápání vzniká při průchodu vzduchu oblastí hltanu. Zde v zúžené části dýchacích cest musí vzduch proudit rychleji a klesá jeho tlak při nádechu, a to až k negativním hodnotám. Což způsobí nasávání a rozkmitání stěn – a dochází k chrápání. Jde o situaci, která se může dále stupňovat až k úplnému kolapsu dýchacích cest, kdy spící na nějaký čas přestane dýchat. Vzduch v tu chvíli dýchacími cestami neproudí vůbec a vzniká dechová pauza – obstrukční apnoe.

Chrápání samo o sobě tak zdraví pacienta neovlivňuje, i když pro něj může mít nepříjemné důsledky společenské. Naproti tomu apnoe, samozřejmě podle závažnosti stavu, může mít na zdraví velmi nepříznivý vliv. Okruh následků je pak široký. Závažný je zejména pro kardiovaskulární systém, tedy srdce a cévy. Velmi častá je hypertenze čili vysoký tlak, pacienti jsou ve větším riziku infarktů myokardu, ischemické choroby srdeční i cévních mozkových příhod.

JAn Klozar

Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc. patří mezi špičkové odborníky v oboru ORL. Jeho oborem je onkologie hlavy a krku, jíž se věnuje na 1. LF UK a FN v Motole. Specializuje se také na chirurgickou léčbu chrápání a spánkových apnoí, kterou provádí na klinice LaserPlastic v Praze.

Lidovky.cz: Dá se říci, že má nějaká skupina lidí k chrápání větší sklon? Tvrdí se to o lidech s nadváhou, nebo třeba o kuřácích. Je na tom něco pravdy?
Ano, obezita je rizikovým faktorem jak chrápání, tak spánkové apnoe. Obézním lidem se totiž tuk ukládá mimo jiné právě v kořeni jazyka a mívají tím pádem hltan užší. A v takovém pak snadněji dojde k dalšímu zúžení nebo dokonce kolapsu. A kouření zase způsobuje ztenčení sliznic, které pak mají větší sklon kmitat.

Lidovky.cz: Může být chrápání předzvěstí vážnějších problémů?
Výskyt apnoiků mezi chrápajícími je několikanásobně vyšší než v populaci, která chrápáním netrpí. To je důvod, proč by měl být každý, kdo vyhledá pomoc pro chrápání, vyšetřen celonoční monitorací dýchání ve spánku. Tím se ozřejmí, jestli jde skutečně jen o „čisté chrápání“, nebo o poruchu dýchání ve spánku.

Na druhou stranu je třeba připomenout, že existují i tišší apnoici, u nichž poruchu dýchání nezaregistruje ani ten, kdo spí vedle nich – a svědectví spoluspáče ostatně nebývá spolehlivé ani u chrápajících apnoiků. Navíc mnoho lidí žije samo. Těžcí apnoici se ráno cítí unavenější než večer, často uvádějí, že jsou jako rozlámaní. Přes den trpí zvýšenou spavostí, jsou unavení, klesá jejich tělesná i duševní výkonnost. I tyto příznaky by měly člověka přivést do spánkové laboratoře.

Podle statistik chrápe třikrát více mužů než žen. Po čtyřicítce minimálně občas chrápe 54 procent mužů.

Lidovky.cz: Co tedy chrápání zhoršuje a proč je to víc „mužská záležitost“ než ženská?
Chrápání a ostatně i apnoe zhoršuje hlubší uvolnění svalů hltanu, jejichž napětí udržuje jeho průchodnost. K takovému uvolnění dochází například po fyzické námaze, ale i vlivem konzumace alkoholu. K vyššímu výskytu chrápání u mužů přispívají také anatomické faktory, například mohutnější struktury patra a kořene jazyka.

Lidovky.cz: Dá se chrápání „operovat“, nebo jsou nejspolehlivějším řešením špunty v uších?
Pokud máme ověřeno, že nejde o apnoe, ale jen o čisté chrápání, mohou být i špunty do uší pro někoho řešením. Ani ty však nemusí zvuk dostatečně ztlumit. Chrápání navíc může vadit i jinde než ve vlastní ložnici, například při cestování. To je důvod, proč většina chrápajících o chirurgickém řešení aspoň uvažuje. Typů operací pro jeho odstranění je hned několik. Na rozdíl od operací pro apnoe se všechny zákroky zamezující chrápání týkají pouze měkkého patra.

Patrně nejúčinnější je laserová uvuloplastika. Tuto operaci provádím ambulantně, v lokální anestézii na klinice LaserPlastic docela často. Odstraní se při ní část měkkého patra, vytvoří se na něm zářezy a okraje se sešijí. V důsledku toho vznikne více místa, ubude hmoty, která kmitá, navíc se zjizvením patro trochu zpevní. Tahle metoda je dnes v léčbě chrápání asi nejúspěšnější. Nežádoucí zvuk je totiž v převážné většině případů způsobován právě kmitáním měkkého patra. Patro ale musí být zkráceno jen přiměřeně, protože má důležitou funkci, a mohlo by se stát, že by pacient sice nechrápal, ale měl obtíže s polykáním.

Lidovky.cz: Může se stát, že operace nepomůže?
Ano, u malé části pacientů může být nejvýraznějším zdrojem zvuku jiná struktura než měkké patro. Účinnost laserově prováděné uvuloplastiky je tak zhruba 85%. Často se setkávám s tím, že ke mně silně chrápající muže přivedou jejich ženy. Pro mnohé páry bývají hlasité noční zvuky jednoho z nich tak neúnosné, že i když nejde o spánkovou apnoi, ale jen „obyčejné“ chrápání, operaci volí i se všemi nepříjemnostmi zcela dobrovolně.

Deprese, úzkosti i nespavost. Koronavirus podle nové studie působí na duševní zdraví člověka

Lidovky.cz: Často se hovoří o „spánkové hygieně“. Co to vlastně znamená?
Spánková hygiena je soubor opatření, která bychom měli pro kvalitní spánek dodržovat. Souvisí například s tím, že by postel měla sloužit jen pro spánek a sex, nikoli pro jiné aktivity. Ložnice by měla být spíše chladnější bez rušivých zvukových a světelných jevů. I naše chování večer by mělo směřovat k snadnému usnutí, bezprostředně před spaním by se nemělo cvičit, večeřet těžká jídla, kouřit a pít nápoje s obsahem kofeinu. K tomu dnes přistupuje i prohlížení mobilů nebo e-mailů, které mohou proces usínání a tím pak i celý spánek také narušit.

Lidovky.cz: Jak si člověk může sám vylepšit spánek?
Zcela jistě právě dodržováním spánkové hygieny. Pokud je problémem skutečně diagnostikovaná nespavost, jsou k dispozici další možné zásahy se souhrnným názvem behaviorální terapie nespavosti. Ta nám pomůže uvědomit si a opravovat chyby, které máme ve svých představách a chování v souvislosti se spánkem.

Patří sem i kontrola podnětů, odstranění neodbytných myšlenek bránících usnutí i léčba pomocí spánkové restrikce. Ta spočívá v přesně stanovené době pobytu na lůžku a jejím prodlužování nebo zkracování v závislosti na procentu spánku z celkového času stráveného v posteli. Postupů k odstranění nespavosti bez užívání prášků je řada a věnují se jim specializovaná pracoviště.

Lidovky.cz: Mnoho studií už dokázalo, že světlo v noci není pro spánek ideální. Jak to ale řešit ve městě?
Cirkadiánní rytmus, tedy vnitřně nastavené střídání spánku a bdění, neodpovídá přesně 24hodinovému cyklu a můžeme ho upravit právě vnímáním střídání světla a tmy. To lze někdy dokonce využít při léčbě některých spánkových poruch pomocí světla. Světlo během noci může být naopak příčinou nekvalitního spánku. Proto bychom měli důsledně dbát na to, aby nám světlo – i když je ho ve městech opravdu všude plno - do ložnice nepronikalo.

Objemné plenky mohou způsobit horší paměť
Objemné plenky mohou způsobit horší paměť

Není asi velkým překvapením, že dostatek vhodného pohybu je pro správný vývoj miminka naprosto zásadní. Jen málokdo si ale dokáže představit, co...